mainoff.gif
lastdyoff.gif
lastwkoff.gif
treeoff.gif
searchoff.gif
helpoff.gif
contactoff.gif
creditsoff.gif
homeoff.gif


The Daltaí Boards » Comhrá Oscailte as Gaeilge (Irish Only) » Na sidhe. « Previous Next »

Author Message
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Breacban
Member
Username: Breacban

Post Number: 186
Registered: 11-2004
Posted on Wednesday, March 08, 2006 - 09:35 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Bhuel, Bhios ag caint faoi na sidhe le thana. Tá iónad orm an bhfuil aon speis ag einne faoi an ábhar sin. Tá cupla sceal futhu mas mian libh iad a cloisteail.

frc

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

cailin (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 87.232.38.189
Posted on Wednesday, March 08, 2006 - 01:38 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Cad is brí le frc?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 315
Registered: 11-2004


Posted on Wednesday, March 08, 2006 - 02:39 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Fáilte (fáilteofar?) roimh cheartúcháin

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 316
Registered: 11-2004


Posted on Wednesday, March 08, 2006 - 02:42 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Agus ar an ábhar sin:
le thana - cad é seo? le déanaí?
Tá ionadh ort go bhfuil spéis ag éinne san ábhar sin. Tá cúpla scéal agat fúthu, más mian linn iad a léamh.

(Message edited by séamas_Ó_neachtain on March 08, 2006)

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Dennis
Member
Username: Dennis

Post Number: 1092
Registered: 02-2005


Posted on Wednesday, March 08, 2006 - 03:07 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

thana = cheana ? An é sin é.

Mura miste leat mé an cheist a chur, Breacban, an bhfuair tú do chuid Gaeilge nuair a bhí an seanlitriú i réim? Feicim go scríobhann tú "ionad" in áit "ionadh" agus rudaí eile mar sin. An é an chaoi go bhfuil tú cleachta, id intinn, le ponc a bheith os cionn an 'd'?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Breacban
Member
Username: Breacban

Post Number: 188
Registered: 11-2004
Posted on Thursday, March 09, 2006 - 05:00 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Le thana fein = ar ball. Is mhinic a chuala mé é tráth o cainteoiri duchásach. Ce go bhfeadfadh me micheart de reir an mhiniu.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 319
Registered: 11-2004


Posted on Thursday, March 09, 2006 - 09:48 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Bhí an ceart ag Dennis, mar sin. Tharla sé cheana féin. Ar ball, sin san am atá le teacht (sa todhchaí) - a mhalairt de sin.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

F earn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.102
Posted on Thursday, March 09, 2006 - 11:10 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Scaoil na scéalta chugainn, a bhreacbain!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Breacban
Member
Username: Breacban

Post Number: 189
Registered: 11-2004
Posted on Friday, March 10, 2006 - 09:49 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Bheul ta sceal uafás agam san ábhar sin. Seo leannas cuid a h-aon.

Do bhi fear o gclair fado agus bhi se ina chonai len a chlann. Bhi inion agus bean cheile aige agus do bhi siad ina a gconai mar tionantai don tiarna talun. Bhi fadbh dhein amhain aige mar cailin dathiul ab i a inion. bhiodh na daoine ag an am sin a bpaisti a chur i folach o na tiarna talun, toisc go raibh suim acu i cailini daithuil agus do deinidis na tionantai a ionain a ndeachaigh cuchu. Bheul nior theastigh an feirmeoir an bplaein sin agus do chur se a ionaion i bhfolach. Bhi si ag obair i a aonar i lar an gcluain ag bailiu na mbo nuair a chonaic si loscann. Thanaig se ag thar chuichi agus stop se. Bhi dha suile mor chomh tuibh le gauill aige agus do chuimilt se a chuid bolg. D'faire si air ar feag cupla noimint agus d'fiafraigh si do "Begod Ta ionadh orm cen rud a chur cheall ar do triall" le sinn leannas an loscann ar a dtriall.

ma ta a fhios ag einne i dtaobh an deireadh an sceal dinis dom faoi anois. FRC.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

F earn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Friday, March 10, 2006 - 10:04 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Begod, níl deireadh an scéil agamsa. Lean ort a scéalaí!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Liz
Member
Username: Liz

Post Number: 72
Registered: 07-2005


Posted on Friday, March 10, 2006 - 10:43 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Níl an deireadh agamsa ach oiread. Chuir mé mo chluas orm. Lean ar aghaidh.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Breacban
Member
Username: Breacban

Post Number: 190
Registered: 11-2004
Posted on Friday, March 10, 2006 - 12:00 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Bhfuel lean an cailin leis a obair. D'Fill si abhaile agus ni cuimhin lei aon tracht san rud a tharla le thana. Thanaigh an oiche sin agus bhi si ag dul ag soip. Bhi a athair agus a mathair sa pharlous ag caint nuair a chualadar cnoig ar a doras bhi fatios orthu e a oscailt ach thanaig an coimead galanta lastiar den doras chugam,
"osclaionn sibhse an doras anois". Bheul do bhi ana meas ar an daoine an tam sin chun aon feidheimenacha ofiguil agus oscail siad an doras. Bhi fear rachmasach galanta os do comhair.
"Bheul a duine uasala cad is cearr leat?" a duirt an feirmeoir.
"An bhfuil do chailin alainn ann istoiche"
"Ta cen fa gur cuir tu an ceist airithe chugam mar sin?"
"Shin chugam í agus dinis me doibh gur berfeadh me ar ais chugaibh amarach".
Bheul ni raibh se abalta pé focal a ra. i ndiadh uarienta eigin d'fiafraigh se do an dtabhfadh se a chuid focal i a tabhairt ar ais chugaibh.
"Deanfaidh me é".
Deirigh an feirmeoir a ionion agus d'inis se di. "Tar amach leis an fear seo agus beidh tu ar ais amarach"
Bheul ni chuir se aon cheist air ach lean si an fear amach sa teach. Bhi capall ceangailthe taobh thiar don teach agus leim si ar a dhroim. Bhi an fear ansan agus thug se cic don capall. bhiodar ag marchioct thar na fallai thimpeall na tuithe agus bhi se ag cur fearthainn. ni raibh si abalta aon rud a feiscint. ina dhiadh tamall eile chonaic si rath ar barr an cnoic. Thanadar isteach ann. do bhi solas gloireacha, rince ceol is craic ann agus do bhi alan daoine ag rith thall is abhus. Leim an maircaiocht as an capall agus tabhair se cunamh di chun i a thanaig suas. Bhi alan daoine ann agus do bhi alan aitne acub ar an fear. thaispeannan morchuid acub meas air. do faicais alan doibh a chuid laimh aige. Bhi halla i lar an rath agus chuadar isteach ann....

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Breacban
Member
Username: Breacban

Post Number: 191
Registered: 11-2004
Posted on Monday, March 13, 2006 - 09:28 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Chuadar an beirt acu chuig an seomra ar chuil an rath. Bhi banrion na sidhe ina a lui sa leaba agus rug si bpaist. Bhi an cailin ag feacaint uirthi ach ni raibh si abalta a bogadh. Bhi an banrion ag faire uirthi ach nior abair si pe rud. Tar eis tamall thanaig an bpaist, nios tuisce mar a schrioch se tharraing an frastali i uaithi. agus cuir siad san tine i. Do bhi an leanbh doite agus tar eis tamall bhain se an iarsmai as an tine. Nil aon rud faghta ansan seachas an ashes agus cuir se san cruiscin iad. Nior abair aon duine pe rud sa seomra sin. D'fhag an cailin agus an fear uasail an seomra. Bhi dhinnear mor ag an mbord agus suigh sios ag an mbord iad agus thosnaigh siad ag ithe. Bhi alan plata le bia ann agus do bhi alan doaine ag freastal orthu. Ar triu ocaid do offrail an freastalai bia di ach nior tugadh si pe bia uathua. Is cuimhin lei an rabadh do chuala si go minic i datobh an bia ona sidhe. Bheul nuair a bhi an coisir thart thanaigh an banrion thall cuichi ag an mbord agus shin si dha brontannas chuici. Bhi an cead ceann muince seoide agus an cead ceann eile bagaiste ór. Bheul bhi ionatas uirthi agus ni raibh si abalta aon rud a ra. Dfhag an banrion i ina aonar. casadh si ina caothair i dtreo an daoine uasile. Bhi se ag miongaire uirthi.
"Ni mor duit a dul i eineacht liomsa. Fagaimis anois mar sin".
Bheul nuair a bhiodar fagaint chonaic si an freastalaoir ag dul go dti an font taobh thiar den doras agus cuir se an tashes ona cruiscin ann agus meascann se leis an uisce iad. In a dhiadh sin cuir gach einne don daoine a bhi ann a laimhe acu ins an font agus cuimil se a gcuid suile leis an meascann. Nuair a schroich si an font cuir si a laimh insan uisce comaith agus cumuil si a cuid suil leis nuair a diarraigh i an cead ceann eile a cuimilt stop an fear uaisile i. Dfagadar an ait sin. Bhiodar ag dul trasna an duathaigh nuair a cur an marciocht ceall ar a gcapall.
"An bhfuil aon rud agat uaithi" a d'iarr se uirthi.
"Bheul thug si muince dom" agus taispenn si e.
"caith amach mar sin i". dhein si cad aduirt se.
"An bhfuil aon rudai eile agat".
"Thug si bagaiste ór domsa comaith" agus taispeann si do.
"B'eigean duitse e a usaid roimh tri la no n-athraofar go duilleoga e".
"Bainfear...
thit si as an capall agus dusaigh si taobh amuigh den teach fein.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Thursday, March 16, 2006 - 09:35 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Agus ansin....?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Breacban
Member
Username: Breacban

Post Number: 193
Registered: 11-2004
Posted on Thursday, March 16, 2006 - 11:10 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Táim gnóthach i laithair na huaire ach cuifidh mé crioch ar án sceál nios deanaí. Ta áthas órm go mbeáfeá ag feaceaint fós ar an sceal sin. Fóigne órt mar beidh me ar ais chugat.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.103
Posted on Friday, March 17, 2006 - 09:49 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ná bí ró fhada amuigh nó " fuarann do chuid"!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Breacban
Member
Username: Breacban

Post Number: 194
Registered: 11-2004
Posted on Tuesday, March 21, 2006 - 11:42 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Bheul Nuair a eirigh si ar maidin is cuimhin lei choile focal a abairt an fear. Dinis an sceal don athair agus thog se an airgead agus cheannaigh se alan beithi agus rudai mar sin de. Bheul ni raibh se i bhfad nuair a casadh an airgead go duilleoga. ta alan daoine fearg air ach ni raibh siad abalta aon rud a dheanamh. Bhi alan saibhreas ar an triu acu agus bhi guna deasa ar an inion agus do bhi a maithair ag gleasta cosuil. Bheul do bhi an ionion ana-mhaith ar fad ag diol an mbo agus chuaigh si i dteannta a athair chuig na h-aonaocha. Chuaigh si go dti ceann amhain agus i rith an aonach ta tart uirthi agus chinn si dul isteach an teach tabhairne chun di a fail. Bheul bhi alan daoine ag suil thios agus siud agus ceapadh si gur aitrigh si cupla daoine. Leann si ar adhaidh agus do bhi cinnte aici ce hiad bhi ann seachas na daoine o na rath suid. bhuail si le fear uasail "A fear uasal conas tann tu ni feaca me thu i bhfad". Dfiafraigh se di "An bhfuilar abalta mé a fhiscint". "Ta". "Cuir do laimh ar do suil"
"An bfuilar abalta me a fhiscint?". "Nil". "An deanfaidh tu an rud ceanna ar an taobh eile. Rinne si e."An bfuilar abalta me a fhiscint anois?". "Ta". Cuir se a mear ina suil. Coimead si an suil eile ach ni raibh moran cleamhnas aici tar eis sin.

Eddie lenihan - "The other crowd". FRC.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Thursday, March 23, 2006 - 09:01 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ó! An beophianadh!

Add Your Message Here
Posting is currently disabled in this topic. Contact your discussion moderator for more information.


©Daltaí na Gaeilge