mainoff.gif
lastdyoff.gif
lastwkoff.gif
treeoff.gif
searchoff.gif
helpoff.gif
contactoff.gif
creditsoff.gif
homeoff.gif


The Daltaí Boards » Archive: 2005- » 2005 (Irish Only) » Bono, Malawi, agus Éire « Previous Next »

Author Message
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Dennis
Member
Username: Dennis

Post Number: 760
Registered: 02-2005


Posted on Thursday, December 15, 2005 - 11:31 am:   Small TextLarge TextEdit Post Print Post

Tá alt ar an leathanach Op-Ed ar an NYTimes inniu ar fiú súil a thabhairt air: The Rock Star's Burden le Paul Theroux. Beidh sé ar fáil saor in aisce go ceann an lae inniu (mar is gnách) ag:

http://www.nytimes.com/2005/12/15/opinion/15theroux.html

Déanann Theroux comparáid idir Malawi an lae inniu agus Éire an lae inné, i measc rudaí eile.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fear n (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Friday, December 16, 2005 - 11:13 am:   Small TextLarge TextEdit Post Print Post

Is maith an scríbhneoir an Therouxach ach ní stairí ná eacnamaí é. Gan na toisí seo is lag a scéal. Is é an t-alt plúr na scríbhneoireachta ach níl foladh ann.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Zico
Member
Username: Zico

Post Number: 6
Registered: 12-2005
Posted on Friday, December 16, 2005 - 03:13 pm:   Small TextLarge TextEdit Post Print Post

Nil an scribhneoir seo aitheanta domsa ach is udar cumasach e Louis Theroux - oibrionn se leis an BBC mar leiritheoir freisin, fholisiodh leabhar an suimiuil aige darb ainm "The Call of the Weird - A study of American Subcultures", bhuail se le daoine craiceailte sa Stait Aontaithe agus scrudaionn se a gcuid thuairimi agus leiritear a mheon fein orthu. Ni raibh aon cuspoir airithe le haimsiu aige, tugadh seans do na dhaoine iad fein a mhiniu. Is leir domsa gurb e rud radacaich an neamspleachas seo a thabhairt do dhaoine ach caithfear deis do gach aon duine a mhothuchain fein a chur in iul os comhair duinn. Dhearfainn nach bhfuil an polasai roghnaithe faoi ag an White House oiriunach no feiliunach don bpolasai traidisiunta maidir le cinne daonna agus an ceart a ra cad ta fut. Ag an lamh eile, tuigim go bhfuil dualgas mor ar na hudarais a chroidhicheall a dheanamh chun a gcathroiri a chosaint...Braitihim go rachfar chun cinn le aghaidh an gceist seo mar ta deachrachtai dleathach a ghabhann leis an easpa "civil liberties" agus an cinneadh glactha "habeus corpus" a chur faoi smacht go trean....criochnoidh me le h-abairt go nduradh leis an polaiteoir agus bunaitheoir Stait Meiriceanach cailiul - Thomas Jefferson : "I abhor what you say but I will defend to the death your right to say it".

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Zico
Member
Username: Zico

Post Number: 7
Registered: 12-2005
Posted on Friday, December 16, 2005 - 03:35 pm:   Small TextLarge TextEdit Post Print Post

Ta an alt leite agam agus aontaim leis i gcaoi eigin, cinnte , deantar cur sios ar formhor de na huachtarain Aifreach mar pholaiteoiri lofa, gafa le hairgead agus tugtha don gcumhacht. Is e rud ceannann ceanna in Eirinn - is cuimhin linn go leir Charlie Haughey, ag iarraidh gunnai a thabhairt do eagra midleathach (ach ni chuireadh i bpriosun e, d'fheadfa a ra nach raibh dothain fianaise ann, fiu ni raibh fonn ag an rialtas rud eigin a amhail, ach ba iad blianta an conspoideach), bhain Charlie usaid as dumhal, agus bhagair se daoine soineanta). Ach, creidim gurb e an rud is tabhachtai a chabhraigh linn dul chun cinn agus ar slainte eacnamaicohta a fheabhsu na an IDA. Bunaiodh e i 1962 agus chuir siad stadas agus struchtuir ri-mhaith in iul, bhi siad ag iarracht comhlachtai ollmhor a thogail/ a tharraignt i dtreo Eire. Bhiomar in iomaiocht le gach tir eile san Eoraip, riamh sin ni riabh aon teaglmhail eacnamaiochta againn le tir eile (seachtas an Bhreatain) ach i ndiaidh sin agus an "low corporate tax rate - agus bhi nios isle na nos iomaitheoiri), d'eirigh linn comhlachtai nua a fhail. nI Feidir e a sheanadh go raibh an OPEC oil crisis i 1974 an scanruil duinn agus freisin an rialtas amadeach FG o 1981-86....ansin - thaining "Mac the Knife mar Aire Trachtala (finance?) agus rugadh an Tiogar Ceilteach. Ni raibh muid abalta e a dheanamh gan low corporate tax rate. Tugadh e buntaiste midleathach i gcoinne no iomaitheoir (deir an EU nach bhfuil se fos dleathach, ta run acu na ratai go leir a chomhscorail (harmonize?)

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fear n (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Monday, December 19, 2005 - 06:47 am:   Small TextLarge TextEdit Post Print Post

Tríd is tríd is bocht an chomparáid ag an Therouxach idir an Mhaláibh agus an Irland. Is fada aige a mbeidh sé fógartha ag TIME mar mhan of the year amhail Bono.

Add Your Message Here
Posting is currently disabled in this topic. Contact your discussion moderator for more information.


©Daltaí na Gaeilge