Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

In the Class Room

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Rang
Class
Tar isteach.
Come in.
Suí síos.
Sit down.
An dtuigeann tú?
Do you understand?
Tuigim.
I understand.
Ní thuigim.
I do not understand.
An bhfuil a fhios agat?
Do you know? (A fact, not a person.)
Tá a fhios agam.
I know.
Níl a fhios agam.
I do not know.
Conas a dearfá
_________ as Gaeilge?
How do you say
_________ in Irish?
Bain triail as.
Try it.
Abair go mall é, ma's é do thoil é.
Say it slowly, please