Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Food & Drink Terms

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

an t-arán

the bread
an t-im

the butter
subh

jam
siúcra

sugar
salann

salt
piobar

pepper
citseap

ketchup
an fheoil

the meat
na pónairí

the beans
na glasraí

the vegetables
an ubh

the egg
na huibheacha

the eggs
an t-anraith

the soup
toradh

fruit
an t-oráiste

the orange
an t-úll

the apple
tráta

tomato
milseáin

sweets
císte

cake
císte milis

sweet cake
an t-uisce

the water
bainne

milk
tae

tea
caife

coffee
Is maith an t-anlann an t-ocras.

Hunger is a good sauce.
An bhfuil ocras ort?

Are you hungry?
Níl. Ach tá tart orm.

No, but I am thirsty.
Cuir chugam an siúcra,
le do thoil.

Pass me the sugar, please.
An bhfuil spúnóg agat? Tá. (Níl.)

Do you have a spoon? Yes. (No.)
Agus cuir chugam an bainne, le do thoil.

And pass the milk, please.
An bhfuil gabhlóg agus scian agat?

Do you have a fork and knife?
Cá bhfuil an salann?

Where is the salt?
Tabhair dom an t-uisce,
le do thoil.

Give me the water, please.
An maith leat beoir?

Do you like beer?
Is maith liom.

I like it.
Ní maith liom.

I do not like it.
Is fearr liom beoir.

I prefer beer.
Is fuath liom fíon.

I hate wine.
Is breá liom caife.

I love coffee.
Ar mhaith leat cupán tae?

Would you like a cup of tea? (Literally: Would a cup of tea be good with you?)
Ba mhaith liom.
Yes. (Literally: It would be good with me.)
Níor mhaith liom.
No. (Literally: It would not good with me.)
An ólann tú sú oráiste?
Do you drink orange juice?
Ólaim.
Yes. (Literally: I drink...)
Ní Ólaim.
No. (Literally: I do not drink...)
An itheann tú císte?
Do you eat cake?
Ithim.
Yes. (Literally: I eat...)
Ní ithim.
No. (Literally: I do not eat...)
Tá an bia go han-mhaith.
The food is very good.
Bhí na béilí ar fheabhas.
The meals were excellent.
An mbeidh cupán tae (caife) agat?
Will you have a cup of tea (coffee)? (Literally: Will there be a cup of tea [coffee] at you?)
Beidh, go raibh maith agat.
Yes, thank you. (Literally: There will be a cup of tea [coffee] at me. May goodness be at you.)
Ní bheidh.
No. (Literally:: There will not be a cup of tea [coffee] at me.)

For more yes-or-no questions and answers, plus a note on the grammar of yes-or-no questions and answers see the page on irregular verbs.