Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)

03/30/12
    {news_image_matrix}
  • {/news_image_matrix}

Long Beach Island Foundation of the Arts and Science


Áit nua í LBI.

 

LBI_Merman.jpg


An bhfuil gach rud sa gcarr anois?

Is it all in now?
1.jpg


2.jpg

Rinne tú dearmad ar an maide agus cúplá rud eile.

You forgot the pole and a couple of other things.
Bhí an áit nua thar barr. Rinne páistí óna scoileanna áitiúla taispeántas álainn.

The new place was excellent. The local kids put on the exhibit in the background.
3.jpg

Seomra a hocht aríst? Cá bhfuil Eibhlín?

Room eight again? Where’s Eileen?
4.jpg5.jpg

Bhí an seomra cóisir cineál beag ach bhí an craic go hiontach.


The room was a little small but the craic was great.

Agus anois focal tapa ónár n-urraitheoirí. LOL Rinne duine de na páistí áitiúla é seo.


And now a quick word from our sponsors. LOL One of the local kids did this.
7.jpg8.jpg
Bhí rang Lúcais an-chruthaitheach, mar is gnáth. Ciorcal? Cearnóg? Comhthreomharán? Céimseata as Gaeilge! Sin é méid.


As usual Lucas came up with a new and exciting class for his students. Geometry as Gaeilge. Enough said.Sheol Fulbright múinteoir den scoth chugainn aríst. Thug chuile dhuine an-spéis i léacht Mhadeleine ó thús deireadh.

Fullbright sent us one their best teachers again. Madeleine kept everyone’s attention riveted throughout her lecture.
9.jpg


10.jpg
Bhí an bia an-bhlasta. Más mian leat braon a bhlaiseadh, bhuel, ná déan dearmad ar an bhFáinne Wearers Ball 2013.


The food was very tasty. If you want a taste don’t forget about the Fáinne Wearers Ball in 2013.


Bhí Athair Campoli linn aríst agus thaitin an t-Aifreann go mór linn.


Father Campoli was with us again and everyone was delighted with the service.
11.jpg


Is é seo sampla eile de na pictiúir a bhí péinteáilte ag na mic léinn áitiúla. Nach bhfuil siad cumasach?

This is another sampling of the pictures that were painted by the local students. Are they not talented?
21.jpg 23.jpg


22.jpg 25.jpg


Bíodh do chroí á shníomh le héad, Gene Kelly!

Eat your heart out Gene Kelly!

 

12.jpg13.jpg 14.jpg


15.jpg 17.jpg

 

18.jpg


An Grúpa.
The Group.

 

28.jpg