Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2012) Esopus, NY

05/11/12
    {news_image_matrix}
  • {/news_image_matrix}

Jab iontach leis an ngarraíodóireacht, a Brother Don. Ar mhaith leat cabhair a thabhairt dhom le mo ghairdín fhéin anois?

Great Job with the gardening Brother Don, would you like to help me with mine now?

 

1.jpg2.jpg


Is oibrí iontach é, Spiderman.

Spiderman is a great worker.Ceard? Níl mé ag bogadh, rinne mé mo chuid oibre.

What? I’m not moving, I’ve done my work.
3.jpg4.jpg

Clár Samplach

Sample ScheduleDuirt mo mhúinteoir go mba cheart dhom “cleachtadh, cleachtadh agus cleachtadh” má’s mian liom a bheith líofa.

My teacher said that I should “practice, practice, practice” if I want to be fluent.
5.jpg


6.jpg

An bhfuil tú ag éisteacht? Déanfaidh muidne é seo i rith an seisiúin agus beidh Molly agus Sóisear ann. Ní bheidh Sóisear sásta le botún ar bith.

Are you listening? We will be doing this during the session. Molly and Junior will be there and Junior will not be happy if we make a mistake.


Conas a déarfá “WOOF WOOF” as Gaeilge?

How do you say “WOOF WOOF” in irish?
7.jpg8.jpg

Mr. Mullen, chuala mé ráfla gur fear ‘nurturing’ thú. An bhfuil sé sin ceart?

Mr. Mullen, I heard a rumor that you’re a nurturing guy. Is that right?

Tá mé ag fanacht fós le haighaidh “The Flight Of The Bumble Bees”.

I’m still waiting for “The Flight Of The Bumble Bees”.
9.jpgComhghairdeas
Fuair Daithí Mac Lochlainn an Scoláireacht “John Patrick Tierney”
(Múinteoir - Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Daithí Mac Lochlainn received the John Patrick Tierney Scholarship.
(Teacher - For study in Ireland.)

 

10.jpgComhghairdeas
Fuair Siobhán Galvin an scoláireacht mhór eile.
(Mac Léinn - Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Siobhan Galvin received the other big scholarship.
(Student - For study in Ireland.)

 

11.jpgComhghairdeas
Fuair Pádraig Higgins an scoláireacht “Ethel Brogan”

Pádraig Higgins received the Ethel Brogan Scholarship.

 

12.jpg


Rang Arailt

 

13.jpg
Rang Sheoirsín

 

14.jpg
Rang Hilary

 

15.jpgRang Lúcais

 

16.jpgRang Phádraigín, Cháit agus Mhelissa

 

17.jpgRang Uáitéair

 

18.jpgAn tArd-Rang

 

19.jpgAn Grúpa

 

20_Group.jpg