Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Deireadh Seachtaine Nov 2013 Elmer NJ

11/8/13
    {news_image_matrix}
  • {/news_image_matrix}
deer.jpg


Toisc de thine a scrios cuid de láithreáin Jamison bhí orainn ár nDeireadh Seachtaine Gaeilge faoi Shamhain a bhogadh chuig Elmer, NJ. Bhí an Deireadh Seachtaine thar barr agus bhain 'chuile dhuine an-sult as.

Due to a fire that destroyed a part of the Jamison complex we had to move our November Immersion Weekend to Elmer ,NJ. Its was an excellent weekend and everyone had a great time.

 

Meeting.jpg


Sheoirsin.jpgEureka, ceapaim go bhfuil sé agam. Anois ní chaithfidh mé ach ciall a bhaint as an gcuid eile de na briathra.

Eureka, I think I have it. Now all I have to do is figure out the rest of the verbs.


Tá sé ar fheabhas nuair a fheiceann tú cúpla aghaidh úr i rith na deireadh seachtainí. Cén fáth go bhfuil an cuma céanna ar an triúr acu go léir? Há! Is iad treibh Mhic Giodaire!

It’s great when you see a couple of new faces during the weekends. Why do all three of them look alike? Aha – it’s the Guidry clan!

chuairteoiri.jpg


Ceoltairi.jpg.jpg
Ní raibh ganntanas ceoil mhaith i rith na Deireadh Seachtaine. Bhíomar ag éisteacht agus ag cur ár gcroí amach ag ceol go dtí deireadh na hoíche.

There was no shortage of good music during the weekend. We were listening to the music and singing our hearts out until the wee hours.

 

Doimnic Mac Giolla Bhríde

 Féach ar an duine a chas chun an seisiúin chugainn é gan choinne. Tá cuma mhaith ar Krusty, nach gceapann tú?

Look who turned up during the session. Krusty looks good don’t you think?
krusty.jpg

 

 

Buíochas mór leis na daoine a chaith an t-am chun iad féin a mhaisiú le haghaidh an comórtais. An nglacfá páirt ann? Tarraing amach na cultacha sin agus tar linn an bhliain seo chugainn.

A big thanks to all the people who took the time to dress up for the competition. Want to join in? Pull out those costumes and join us next year.

 

Grupa_gleasta.jpg


buaiteoiri.jpg
Seo iad buaiteoirí dár gCóisir Bréagéadaigh. Éaspag Criostóir, Rath agus a Tardis, agus Máire Áine mar phiongain. Ní raibh Krusty ann ach chun umhail na ndaoine a tharraingt air féin. Cé hé an cábóg sin?

Our winners for the Fancy Dress Ball: Bishop Criostóir, Rath and her Tardis and Máire Áine as a Penguin. Krusty’s just there for the attention, but who is that clown?

Seo Duine-ar-Dhuine le híoróin mhín. Bhí Pádraig ag tiomaint timpeall na háite le bheith cinnte nach raibh aon duine ag tógáil bog é.

One-on-one with a twist - Pádraig was driving around to make sure that no one was slacking off.
duardu.jpgRang Dhaithí

 

Rang_Dhaithi.jpg

 

Rang Jonathan

 

Rang_Jonathan.jpg

 

Rang Phóil

 

Rang_Pol.jpg

 

Rang Shiobhán

 

Rang_Shiobhan_Ott.jpg

 

Rang Sheoirsín

 

Rang_Sheoirsin.jpg

 

Rang Shiobhán

 

Rang_Shiobhan.jpg

 

An Grúpa

 

An_Grupa.jpg