Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

05/10/13
    {news_image_matrix}
  • {/news_image_matrix}

Nuair a bhí mé i m’óige léigh mé leabhar d’arbh ainm “The Thinking Tree” le Enid Blyton. Tagann an leabhar úd chun chuimhne i gcónaí nuair a breathnaím ar an gcrann seo.

 

Esopus - “The Thinking Tree”

 

When I was young I read a book by Enid Blynton called “The Thinking Tree”. This tree always reminds me of that book.

 

“The Thinking Tree of Esopus”

 

1.jpg


2.jpg
Tá Kermit ag smaoineamh ar chlár telefíse "Na Muppets" as Gaeilge.

Kermit is thinking about “The Muppet Show” in Irish for a TV show.
CGL. Seo iad Ríochas na nDaltaí. Nach cóir do na daoine seo bheith ina seasamh?

OK. Here come the Daltaí royalty. Shouldn't these people stand up?
3.jpg

4.jpg

Lucas bocht. Bhí ar na Bráithre, i rith na deireadh seachtaine, glaoch a chur ar otharcharr dó. Thug sé cuairt ghearr ar an ospidéal, buíochas le Dia. Cuireadh sa bhaile é le bheith faoi chúram ceanúil Judy.

Poor Lucas. During the weekend we had to call out the medics for him. Thankfully after a short stay in the hospital Lucas was sent home for some well deserved TLC from Judy.


Ba maith le Kermit gach rud a fhoghlaim gur féidir leis i rith na deireadh seachtaine. Seo é Kermit ag glacadh sosa tar éis damhsa go dian.

Kermit wanted to learn everything he could while staying at Esopus. Here you can see him taking a break after dancing his feet off.

5.jpg


6.jpg
Bhí áthas ar Chiara Nic Oscair, scoláire Fulbright, léacht a thabhairt i rith na deireadh seachtaine. Go raibh maith agat, a Chiara.

Ciara Nic Oscair, the Fulbright teacher, was happy to do a lecture during the weekend. Thanks, Ciara.


Bhí múinteoirí den scoth ag Kermit. Bhí áthas an domhain ar Liam agus Nóra cabhair a thabhairt dó.

Kermit had some great teachers. Liam & Nóra were happy to give him a helping hand.
 7.jpg
8.jpg

Thug Bráthair Eoghan cuairt le linn an chruinnithe deiridh chun aithne a chur orainn. Is é an bainisteoir nua ag an teach spioradálta. Go n-éirí an t-ádh leat leis an phost nua, a Bhráthair.

During the closing meeting Brother Owen stopped by to introduce himself as the new manager of the retreat house. We wish him all the luck in the world.
Fan soicind! An iad Bernie agus Máire ag iarraidh Jello shot a ithe? Óro cén fath nach bhfuil? Cad é sin do'n té sin nach mbaineann sin dó?

Wait a second. Is that Bernie and Mary trying out a jello shot? Hey why not?
9.jpg


10.jpg
Is maith lena daltaí ár gcomhráite “Duine ar Dhuine” i lár na deireadh seachtaine. Is mian le Nóra bheag féin comhrá a déanamh. Níl mé cinnte faoi Liam ar chor ar bith.

Our one-on-one sessions are very popular during the weekend. Even Nóra wants to get in on the conversation. Not sure about Liam though.


Fuair beirt an Fáinne Airgid.. Tarlach agus Máire Léan.

 

11.jpg


Comhghairdeas! Fuair Bairbre Estenes an scoláireacht “Ethel Brogan”.

Bairbre Estenes received the Ethel Brogan Scholarship.

 

12.jpg


Comhghairdeas! Fuair Seáinín Mac Conraoi Scoláireacht an Mhic Léinn (Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Seáinín Mac Conraoi received a Scholarship.
(Student - For study in Ireland.)

 

13.jpg

Comhghairdeas! Fuair Maitiú Tully an Scoláireacht “John Patrick Tierney” (Múinteoir - Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Maitiú Tully received the John Patrick Tierney Scholarship.
(Teacher - For study in Ireland.)

 

14.jpg


Toghcháin 2013
Daltaí na Gaeilge Elections

Liam MacGiodaire, Uachtarán – President

Padráig Mullen, Leasuachtarán Feidhme - Vice President for Operations

Eibhlín Zurell, Leasuachtarán Oideachais - Vice President for Education

Rath Dehoust, Leasuachtarán Bolscaireachta - Vice President for Publicity

Stiobhárd Cassel, Leasuachtarán Ioncaim - Vice President for Fundraising

 

15.jpg


An Naíolann le Siobhán

 

16.jpg


Rang Sheoirsín

 

17.jpg


Rang Roibeáird

 

18.jpg


Rang Uáitéair

 

19.jpg


Rang Chiara

 

20.jpg


Rang Shiobhán

 

21.jpg


Rang Arailt

 

22.jpg


Rang Phóil

 

23.jpg


An Grúpa

 

24.jpg