Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Deireadh Seachtaine (Feb. 2013) Esopus, NY

02/15/13
    {news_image_matrix}
  • {/news_image_matrix}

1.jpg

”Mol an óige agus tiocfaidh sí.”

Praise the child and she will prosper.

Encourage the children to embrace the language.

 


”Trí saghas incheann: inchinn reatha, inchinn cloiche, inchinn chéarach.”

There are three types of brains, which one fits?
 2.jpg

 

3.jpg
”Ni neart go cur le chéile.”

There is no strength without unity.

For the language to prevail we must all do our bit to pass it on.

 ”An té a thabharfas scéal chugat tabharfaidh sé dhá scéal uait.”

Whoever will bring a story to you will take two stories from you.

Tom always loves to tell and get a story.
 4.jpg

 

5.jpg
”Nuair a bhíonn an cat amuigh, bíonn an luch ag rince.”

When the cat's away the mice will play.

Ok Pádraig, where’s the teacher?

 

”Is buaine focal ná toice an tsaoil.”

A word is more enduring than worldly wealth.

Our teachers and students write and perform amazingly in Irish every weekend.
 6.jpg

 

7.jpg ”Is minic a lean maidin bhrónach oíche shúgach.”

Tis many a sad morning followed a merry night.

What a great session, everyone was partying until the wee morning.

 

”Is treise dúchas ná oiliúint.”

Instinct is stronger than upbringing.

Comhghairdas a Dhaithí agus a Ríobhca.
 8.jpg

 

9.jpg

”Ní scéal ruin é ó tá a fhios ag triúr é.”

It's not a secret if three people know.

OK, guys. We all want to know.

 

Fuair triúir an Fáinne Airgid.

 

Comhghairdeas le Bairbre.
 11.jpg

 

12.jpg
Comhghairdeas le Daithí.

 

Comhghairdeas le Ríobhca.
 10.jpg

 

Fuair Lisa Saladin an Fáinne Óir. Comhghairdeas leat!

 

13.jpg“Is iomaí craiceann a chuireas an óige di.”

Youth sheds many a skin.

 

14.jpgAn Naíolann – Le Cáit, Melissa agus Robín.

 

15.jpgRang Sheoirsín

 

16.jpgRang Phrionsias

 

17.jpgRang Roibeáird

 

18.jpgRang Shiobhán

 

23.jpgRang Lúcais

 

19.jpgRang Mhaitiú

 

20.jpgRang Lisa

 

21.jpgAn Grúpa

 

22.jpgCeardlann na Múinteoiri 2013

 

24.jpg