Daltai na Gaeilge

Holidays

Daltaí Shop: Featured Item:

Dhá Lá Déag na Nollag

Ar an gcéad lá de Nollag thug mo leannán dom
patraisc i gcrann piorraí
Ar an dara lá de Nollag thug mo leannán dom
dhá fhearán bhreaca
Ar an tríú lá de Nollag thug mo leannán dom
trí chearc Fhrancacha
Ar an gceathrú lá de Nollag thug mo leannán dom
ceithre éan ag glaoch
Ar an gcúigiú la de Nollag thug mo leannán dom
cúig fháinne óir
Ar an séú lá de Nollag thug mo leannán dom
sé ghé ag breith
Ar an seachtú lá de Nollag thug mo leannán dom
seacht n-eala ag snámh
Ar an t-ochtú lá de Nollag thug mo leannán dom
ochtar cailín ag bleán
Ar an naoú lá de Nollag thug mo leannán dom
naonúr ban ag damhsa
Ar an deichiú lá de Nollag thug mo leannán dom
deichniúir tiarna ag léim
Ar an t-aonú lá déag Nollag thug mo leannán dom
aon phíobaire dhéag ag píobaireacht
Ag an dara lá déag Nollag thug mo leannán dom
dháréag drumadóir ag drumadóireacht

Return to home page.