Daltai na Gaeilge

Holidays

Daltaí Shop: Featured Item:

Daidí Nollaig

Original lyrics by James Pierpont. Sung to the tune of "Jingle Bells."

Daidí Nollaig

Father Christmas

Bualadh bos, bualadh bos, Clap your hands, clap your hands,
Buailimis go léir, Clap hands everyone (all of us),
Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht Father Christmas is coming tonight
Anuas an simléar. Down the chimney.
Ó, bualadh bos, bualadh bos, Clap your hands, clap your hands
Buailimis go léir, Clap hands everyone (all of us),
Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht, Father Christmas is coming tonight
Anuas an simléar. Down the chimney.
Tá'n Nollaig buailte linn, Christmas is coming near us,
Tá áthas insan aer, Joy is in the air,
Tá sneachta ar an talamh, Snow is on the ground,
Tá réaltaí insan spéir. Stars are in the sky,
Táimid ag dul a chodladh, We are going to sleep,
Is tá ár stocaí réidh, Our stockings are ready,
Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht, Father Christmas is coming tonight,
Anuas an simléar. Down the chimney.
Ó, bualadh bos, bualadh bos, Clap your hands, clap your hands,
Buailimis go léir, Clap hands everyone (all of us),
Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht, Father Christmas is coming tonight
Ó, bualadh bos, bualadh bos, Clap your hands, clap your hands,
Buailimis go léir, Clap hands everyone (all of us),
Tá Daidí Nollaig ag tíocth anocht. Father Christmas is coming tonight.

Return to home page.