Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Present Tense - Examples

Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A 2 Athraíonn Uaitéar a phleananna go minic. Uaitéar often changes his plans.
Ní athraíonn sé... An athraíonn sé...? Nach n-athraíonn sé...?
B 1 Buaileann Beatha madraí dána. Beatha strikes (beats) bad dogs.
Ní bhuaileann sí... An mbuaileann sí...? Nach mbuaileann sí...?
C 2 Codlaíonn Greag i gcró na móna. Greag sleeps in the turf shed.
Ní chodlaíonn sé... An gcodlaíonn sé...? Nach gcodlaíonn sé...?
D 2 Dúisíonn Treasa go moch ar maidin. Treasa awakes early in the morning.
Ní dhúisíonn sí... An ndúisíonn sí...? Nach ndúisíonn sí...?
E 2 Eiríonn Caoimhín leis an ngrian gach lá. Caoimhín arises at sunrise every day.
Ní éiríonn sé... An éiríonn sé...? Nach n-éiríonn sé...?
F 1 Fágann Crios a naionán sna siopaí. Crios leaves her infant in the shops.
Ní fhágann sí... An bhfágann sí...? Nach bhfágann sí...?
G 1 Glanann Máirín a coinsias sa séipéal. Máirín clears (cleans) her conscience in the chapel.
Ní ghlanann sí... An nglanann sí...? Nach nglanann sí...?
I 2 Insíonn Liam bréaga dúinn chomh minic is féidir leis. Liam tells us lies as often as he can.
Ní insíonn sé... An insíonn sé...? Nach n-insíonn sé...?
L 2 Labhraíonn Muiris leis na mairbh san oíche. Muiris speaks to the dead at night.
Ní labhraíonn sé... An labhraíonn sé...? Nach labhraíonn sé...?
M 2 Maraíonn Ethel í fhéin leis an ól gan stad. Ethel ceaselessly kills herself with drink.
Ní mharaíonn sí... An maraíonn sí...? Nach maraíonn sí...?
N 1 Níonn Seosamh a choróin gach lá. Seosamh washes his crown every day.
Ní níonn sé... An níonn sé...? Nach níonn sé...?
O 1 Ólann Éamonn a phiontaí go sciobtha. Éamonn drinks his pints quickly.
Ní ólann sé... An ólann sé...? Nach n-ólann sé...?
P 1 Pósann Bairbe fear nua gach re bliain. Bairbe marries a new man every year.
Ní phósann sí... An bpósann sí...? Nach bpósann sí...?
R 1 Ritheann Sóisear ar nós na gaoithe. Sóisear runs like the wind.
Ní ritheann sé... An ritheann sé...? Nach ritheann sé...?
S1 1 Seasann an ghruaig ar cheann Thomáis. Thomas' hair stands on end.
Ní sheasann sí... An seasann sí...? Nach seasann sí...?
S2 1 Sroicheann Mollaí pointe áirithe. Mollaí reaches a certain point.
Ní shroicheann sí... An sroicheann sí...? Nach sroicheann sí...?
S3 2 Smaoiníonn Pádraig tamaillín faoi. Pádraig thinks about it for a while.
Ní smaoiníonn sé... An smaoiníonn sé...? Nach smaoiníonn sé...?
T 1 Taispeánann buachaillí a ngliomaigh d'Eibhlín. Boys show their lobsters to Eibhlín.
Ní thaispeánann siad... An dtaispeánann siad...? Nach dtaispeánann siad...?
U 2 Ullmhaíonn Pádraigín deochanna nimhiúla dúinn. Pádraigín prepares poisonous drinks for all of us.
Ní ullmhaíonn sí... An ullmhaíonn sí...? Nach n-ullmhaíonn sí...?