Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Conditional Form - Examples

Modh Coinníollach - Briathra Rialta
Conditional Mood - Regular Verbs

Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A 2 D'athródh Liam a chóta. Liam would change his coat / become a turncoat (traitor).
Ní athródh sé... An athródh sé...? Nach n-athródh sé...?
B 1 Bhuailfeadh Eoin an druma ar feadh na hoíche. Eoin would beat the drum throughout the night.
Ní bhuailfeadh sé... An mbuailfeadh sé...? Nach mbuailfeadh sé...?
C 2 Chodlódh sí go sámh i leaba chlúimh. She would sleep soundly in a feather bed.
Ní chodlódh sí... An gcodlódh sí...? Nach gcodlódh sí...?
D 2 Dhúiseofá na mairbh leis an amhrán géar sin. You would awaken the dead with that shrill song.
Ní dhúiseofá... An ndúiseofá...? Nach ndúiseofá...?
E 2 D'éireoinn i mo sheasamh chun Moncha a fheiceáil. I would rise to my feet to see Moncha.
Ní éireoinn... An éireoinn...? Nach n-éireoinn...?
F 1 D'fhágfaidís gach uile rud ar son Dé. They would leave everything to serve God.
Ní fhágfaidís... An bhfágfaidís...? Nach bhfágfaidís...?
G 1 Ghlanfadh Rath as an áit ar an bpointe. Rath would clear out of the place immediately.
Ní ghlanfadh sí... An nglanfadh sí...? Nach nglanfadh sí...?
I 2 D'inseodh sé a chuid eachtraí dúinn. He would tell (relate) his adventures to us.
Ní inseodh sé... An inseodh sé...? Nach n-inseodh sé...?
L 2 Labhrófá Gaeilge leis an dream uilig. You would speak Irish to the entire group.
Ní labhrófá... An labhrófá...? Nach labhrófá...?
M 2 Mharóidís an pleidhce fealltach. They would kill the treacherous fool.
Ní mharóidís... An maróidís ...? Nach maróidís ...?
N 1 Nífeadh Pádraig é fhéin óna pheacai. Pádraig would clense himself of his sins.
Ní nífeadh sé... An nífeadh sé...? Nach nífeadh sé...?
O 1 D'ólfainn an chrois den asal. I would drink 'heavily' (Literally: 'the cross off a donkey's back').
Ní ólfainn... An ólfainn...? Nach n-ólfainn...?
P 1 Phósfadh muid an túisce is féidir. We sould marry as soon as possible.
Ní phósfadh muid... An bpósfadh muid...? Nach bpósfadh muid...?
R 1 Rithfeá ina dhiaidh na gasúir ainnise. You would run after the wretched children.
Ní rithfeá... An rithfeá...? Nach rithfeá...?
S1 1 Sheasfadh Áine ar a boinn fhéin. Áine would stand on her own (two) feet.
Ní sheasfadh sí... An seasfadh sí...? Nach seasfadh sí...?
S2 1 Shroichfidís port roimh an stoirm thoirní. They would reach port before the thunder-storm.
Ní shroichfidís... An sroichfidís...? Nach sroichfidís...?
S3 2 Smaoineoinn ar bhréag níos fearr ná sin. I would think of a better lie than that.
Ní smaoineoinn... An smaoineoinn...? Nach smaoineoinn...?
T 1 Thaispeánfadh sibh an bealach dóibh. You (plural) would show them the way.
Ní thaispeánfadh sibh... An dtaispeánfadh sibh...? Nach dtaispeánfadh sibh...?
U 2 D'ullmhódh Máire faoi choinne an scrúdaithe. Máire would prepare for the exam.
Ní ullmhódh sí... An ullmhódh sí ... Nach n-ullmhódh sí ...?