Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Autonomous Form - Samples

An Saorbhriathar - Briathra Rialta
Autonomous Form - Regular Verbs

Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A 2 Athraítear na bindealáin chuile lá. The bandages are changed every day.
(Present) Ní athraítear ... An athraítear ...? Nach n-athraítear ...?
B 1 Buailtear an brat le bata adhmaid. The carpet is beaten with a wooden stick.
(Present) Ní bhuailtear ... An mbuailtear ...? Nach mbuailtear ...?
C 2 Codlaíodh an oíche amuigh faoin spéir. The night was slept under the open sky.
(Past) Níor codlaíodh ... Ar codlaíodh ...? Nár codlaíodh ...?
D 2 Dúiseofar sa leaba mhí-cheart amárach Somebody will awaken in the wrong bed tomorrow.
(Future) Ní dhúiseofar ... An ndúiseofar ...? Nach ndúiseofar ...?
E 2 D'éireofaí ina h-onóir, cinnte. Somebody would rise in her honor, surely.
(Conditional) Ní éireofaí ... An éireofaí ...? Nach n-éireofaí ...?
F 1 Fágadh na prátaí lofa sa ngort. The rotten potatoes were left in the field.
(Past) Níor fágadh ... Ar fágadh ...? Nár fágadh ...?
G 1 Glanfar an t-iasc ar ball. The fish will be cleaned (gutted) in awhile.
(Future) Ní ghlanfar ... An nglanfar ...? Nach nglanfar ...?
I 2 Inseofar scéalta scanrúla Oíche Shamhna. Scary stories will be told on Halloween.
(Future) Ní inseofar ... An inseofar ...? Nach n-inseofar ...?
L 2 Labhraítí an Ghaeilge ar fud na tíre. Irish used to be spoken throughout the country.
(Past Habitual) Ní labhraítí ... An labhraítí ...? Nach labhraítí ...?
M 2 Mharófaí an fealltóir fuafar. Somebody would kill the loathsome traitor.
(Conditional) Ní mharófaí ... An marófaí ...? Nach marófaí ...?
N 1 Nífí siad murach an easpa uisce. They would be washed but for the lack of water.
(Conditional) Ní nífí ... An nífí ...? Nach nífí ...?
O 1 Ólfar deoch shláinte anseo anocht. A healing potion will be drunk here tonight.
(Future) Ní ólfar ... An ólfar ...? Nach n-ólfar ...?
P 1 Póstar sa séipéal gach seachtain. Somebody gets married in the chapel every week.
(Present) Ní phóstar ... An bpóstar ...? Nach bpóstar ...?
R 1 Rití chun fógartha a thabhairt. Somebody used to run to give a warning.
(Past Habitual) Ní rití ... An rití ...? Nach rití ...?
S1 1 Sheastaí siad le balla. They used to be stood against the wall.
(Past Habitual) Ní sheastaí ... An seastaí ...? Nach seastaí ...?
S2 1 Sroichfí an cuspóir le pleanáil. The goal could be attained with planning.
(Conditional) Ní shroichfí ... An sroichfí ...? Nach sroichfí ...?
S3 2 Smaoinítí go raibh adharca orthu. It used to be thought that they had horns.
(Past Habitual) Ní smaoinítí ... An smaoinítí ...? Nach smaoinítí ...?
T 1 Taispeánadh a phas don oifigeach. His passport was shown to the officer.
(Past) Níor taispeánadh ... Ar taispeánadh ...? Nár taispeánadh ...?
U 2 Ullmhaíodh dinnéar ar a seacht a chlog. Dinner was prepared at seven o'clock.
(Past) Ní ullmhaíodh ... An ullmhaíodh ...? Nach n-ullmhaíodh ...?