Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Irregular Verbs

Verb Past Present Future

be
An raibh tú? An bhfuil tú? An mbeidh tú?
Bhí mé raibh mé Táim Nílim Beidh mé Ní bheidh mé
Feic
see
An bhfaca tú? An bhfeiceann tú? An bhfeicfidh tú?
Chonaic mé fhaca mé Feicim Ní fheicim Feicfidh mé Ní fheicfidh mé
Téigh
go
An ndeachaigh tú? An dtéann tú? An rachaidh tú?
Chuaigh mé dheachaigh mé Téim Ní théim Rachaidh mé Ní rachaidh mé
Déan
do
An ndearna tú? An ndéanann tú? An ndéanfaidh tú?
Rinne mé dhearna mé Déanaim Ní dhéanaim Déanfaidh mé Ní dhéanfaidh mé
Faigh
get
An bhfuair tú? An bhfaigheann tú? An bhfaighidh tú?
Fuair mé bhfuair mé Faighim Ní fhaighim Gheobhaidh mé Ní bhfaighidh mé
Abair
say
An ndúirt tú? An ndeir tú? An ndéarfaidh tú?
Dúirt mé dúirt mé Deirim Ní deirim Déarfaidh mé Ní déarfaidh mé

 

Verb Past Present Future
Tar
come
Ar tháinig tú? An dtagann tú? An dtiocfaidh tú?
Tháinig mé Níor tháinig mé Tagaim Ní thagaim Tiocfaidh mé Ní thiocfaidh mé
Ith
eat
Ar ith tú? An itheann tú? An íosfaidh tú?
D'ith mé Níor ith mé Ithim Ní ithim Íosfaidh mé Ní íosfaidh mé
Tabhair
give/bring
Ar thug tú? An dtugann tú? An dtabharfaidh tú?
Thug mé Níor thug mé Tugaim Ní thugaim Tabharfaidh mé Ní thabharfaidh mé
Beir...ar
catch
Ar rug tú? An mbeireann tú? An mbéarfaidh tú?
Rug mé Níor rug mé Beirim Ní bheirim Béarfaidh mé Ní bhéarfaidh mé
Clois
hear
Ar chuala tú? An gcloiseann tú? An gcloisfidh tú?
Chuala mé Níor chuala mé Cloisim Ní chloisim Cloisfidh mé Ní chloisfidh mé