Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Habitual Past Tense - Examples

Aimsir Ghnáth Caite - Briathra Rialta
Habitual Past Tense- Regular Verbs

Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A 2 D'athraíodh Lúcas a chuid éadaí gach bliain. Lúcas used to change his clothes every year.
Ní athraíodh sé... An athraíodh sé...? Nach n-athraíodh sé...?
B 1 Bhuaileadh Seán a chat agus seisean ar meisce. Seán used to beat his cat when he was drunk.
Ní bhuaileadh sé... An mbuaileadh sé...? Nach mbuaileadh sé...?
C 2 Chodlaíodh sé mar a bheadh rón ann. He used to sleep like a log (Literally, like a 'seal').
Ní chodlaíodh sé... An gcodlaíodh sé...? Nach gcodlaíodh sé...?
D 2 Dhúisíteá taibhsí le do srannach. You used to awaken ghosts with your snoring.
Ní dhúisíteá... An ndúisíteá...? Nach ndúisíteá...?
E 2 D'éirínn leis na héin. I used to rise with the lark.
Ní éirínn... An éirínn...? Nach n-éirínn...?
F 1 D'fhágaidís bronntanais cois na tine. They used to leave presents beside the fire.
Ní fhágaidís... An bhfágaidís...? Nach bhfágaidís...?
G 1 Ghlanadh Pádraigín a haghaidh le héadach. Pádraigín used to clean her face with a cloth.
Ní ghlanadh sí... An nglanadh sí...? Nach nglanadh sí...?
I 2 D'insíodh sí scéal maith, roimh an timpiste. She used to tell a good story, before the accident.
Ní insíodh sí... An insíodh sí...? Nach n-insíodh sí...?
L 2 Labhraíteá amach go hard ar son na hÉireann. You used to speak out loudly for Ireland's sake.
Ní labhraíteá... An labhraíteá...? Nach labhraíteá...?
M 2 Mharaídís iad fhéin ag obair. They use to kill themselves working.
Ní mharaídís... An maraídís ...? Nach maraídís ...?
N 1 Niteá soithí as uisce salach chuile lá. You used to wash dishes in dirty water every day.
Ní niteá... An niteá...? Nach niteá...?
O 1 D'ólainn pionta beorach gach oíche. I used to drink a pint of beer every night.
Ní ólainn... An ólainn...? Nach n-ólainn...?
P 1 Phósadh daoine go hóg ar an oileán fadó. People used to marry young on the island long ago.
Ní phósadh daoine... An bpósadh daoine...? Nach bpósadh daoine...?
R 1 Rithteá timpeall na háite cosnochta. You used to run around the place barefoot.
Ní rithteá... An rithteá...? Nach rithteá...?
S1 1 Sheasadh Máirín ar leathchos sa bpairc. Máirín used to stand on one foot in the field.
Ní sheasadh sí... An seasadh sí...? Nach seasadh sí...?
S2 1 Shroichidís an baile roimh titim na hoíche. They used to reach home before nightfall.
Ní shroichidís... An sroichidís...? Nach sroichidís...?
S3 2 Smaoinínn go raibh an Ghaeilge furasta a fhoghlaim. I used to think that Irish was easy to learn.
Ní smaoinínn... An smaoinínn...? Nach smaoinínn...?
T 1 Thaispeánadh sibh gliomaigh don uaisle. You (plural) used to show lobsters to the nobility.
Ní thaispeánadh sibh... An dtaispeánadh sibh...? Nach dtaispeánadh sibh...?
U 2 D'ullmhaíodh Síle drámaí beaga don stáitse. Síle used to prepare little plays for the stage.
Ní ullmhaíodh sí... An ullmhaíodh sí ... Nach n-ullmhaíodh sí ...?