Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Future Tense - Examples

Aimsir Fháistineach - Briathra Rialta
Future Tense - Regular Verbs


Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A 2 Athróidh Deirdre dath a cuid gruaige. Deirdre will change the color of her hair.
Ní athróidh sí... An athróidh sí...? Nach n-athróidh sí...?
B 1 Buailfidh Eilís an bithiúnach. Eilís will beat the scoundrel.
Ní bhuailfidh sí... An mbuailfidh sí...? Nach mbuailfidh sí...?
C 2 Codlóidh Cáit sa gcoill leis na h-ainmhithe fiáine. Cáit will sleep in the forest with the wild animals.
Ní chodlóidh sí... An gcodlóidh sí...? Nach gcodlóidh sí...?
D 2 Dúiseoidh Cóilín óna néal codlata le gairid. Cóilín will soon awaken from his snooze.
Ní dhúiseoidh sé... An ndúiseoidh sé...? Nach ndúiseoidh sé...?
E 2 Éireoidh Stiofán as a phost amárach. Stiofán will quit (resign from) his job tomorrow.
Ní éireoidh sé... An éireoidh sé...? Nach n-éireoidh sé...?
F 1 Fágfaidh Bríd a bábóg sa gcliabhán. Bríd will leave her doll in the cradle.
Ní fhágfaidh sí... An bhfágfaidh sí...? Nach bhfágfaidh sí...?
G 1 Glanfaidh an t-arm na daoine ó na sráideanna. The army will clear the people from the streets.
Ní ghlanfaidh sé... An nglanfaidh sé...? Nach nglanfaidh sé...?
I 2 Inseoidh Barra scéal draíochta eile dúinn. Barra will tell us another enchanting story.
Ní inseoidh sé... An inseoidh sé...? Nach n-inseoidh sé...?
L 2 Labhróidh Seán leis na cailíní go léir. Seán will speak to all of the girls.
Ní labhróidh sé... An labhróidh sé...? Nach labhróidh sé...?
M 2 Maróidh Conor an rógaire a ghoid an clog. Conor will kill the rogue who stole the clock.
Ní mharóidh sé... An maróidh sé...? Nach maróidh sé...?
N 1 Nífidh Síle a cuid éadaigh bhréain san abhainn. Síle will wash her filthy clothes in the river.
Ní nífidh sí... An nífidh sí...? Nach nífidh sí...?
O 1 Ólfaidh Dracúla d'fhuil anocht. Dracúla will drink your blood tonight.
Ní ólfaidh sé... An ólfaidh sé...? Nach n-ólfaidh sé...?
P 1 Pósfaidh Daithí an cailín álainn. Daithí will marry the beautiful girl.
Ní phósfaidh sé... An bpósfaidh sé...? Nach bpósfaidh sé...?
R 1 Rithfidh Clár chun fios a chur ar na gardaí. Clár will run to get (send for) the police.
Ní rithfidh sí... An rithfidh sí...? Nach rithfidh sí...?
S1 1 Seasfaidh muid le chéile i gcoinne an namhaid. We will stand together against the enemy.
Ní sheasfaidh muid... An seasfaidh muid...? Nach seasfaidh muid...?
S2 1 Sroichfidh Cinaed na flaithis romhainn. Cinaed will reach heaven before us.
Ní shroichfidh sé... An sroichfidh sé...? Nach sroichfidh sé...?
S3 2 Smaoineoidh Roibeárd fúithi an oíche ar fad. Roibeárd will think about her all night long.
Ní smaoineoidh sé... An smaoineoidh sé...? Nach smaoineoidh sé...?
T 1 Taispeánfaidh Rath a hata nua dena cairde. Rath will show her new hat to her friends.
Ní thaispeánfaidh sí... An dtaispeánfaidh sí...? Nach dtaispeánfaidh sí...?
U 2 Ullmhóidh Cailín cluichí oideasacha daoibh. Cailín will prepare educational games for you.
Ní ullmhóidh sí... An ullmhóidh sí...? Nach n-ullmhóidh sí...?