Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
translation
Posted: 11 June 2016 09:57 PM   Ignore ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  4
Joined  2015-11-25

Could anyone help me to say the ACT OF CONTRITION IN IRISH WITH THE PHONETIC WORDING?
THANK YOU SO VERY MUCH

Profile
 
Posted: 12 June 2016 05:33 AM   Ignore ]   [ # 1 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  193
Joined  2011-11-03
utilityworker - 11 June 2016 09:57 PM

Could anyone help me to say the ACT OF CONTRITION IN IRISH WITH THE PHONETIC WORDING?
THANK YOU SO VERY MUCH

an gníomh croíbhrú = the act of contrition

in Munster:
/ə g´n´i:əv k´r´i:vru:/  “uh gneeuhv creevroo”
In Ulster/Connacht:
/ə g´r´i:u: k´r´i:wru:/  “uh greeoo creewroo”

Profile
 
Posted: 12 June 2016 03:14 PM   Ignore ]   [ # 2 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  707
Joined  2012-04-22

An alternative way of saying it, according to Ó Dónaill is “gníomh dóláis”

gneeuhv dohlosh, approximately (‘oh’ like the sound of English ‘go’ and ‘osh’ like the word ‘slosh’).

Profile
 
Posted: 12 June 2016 10:38 PM   Ignore ]   [ # 3 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  4
Joined  2015-11-25

maybe I worded this wrong I need the whole prayer done
tks a bunch

Profile
 
Posted: 12 June 2016 10:46 PM   Ignore ]   [ # 4 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  707
Joined  2012-04-22

I have found the following two versions:

A Dhia, tá doilíos croí orm
gur chuir mé fearg ort,
agus tá fuath fíreannach agam
do mo pheacaí thar gach olc eile,
de bhrí go bhfuil siad míthaitneamhach
i do láthairse,
a Dhia, a thuilleas mo ghrá go hiomlán
mar gheall ar do mhaitheas gan teorainn;
agus tá rún daingean agam,
le cúnamh do naomhghrásta
gan fearg a chur ort arís go brách,
agus mo bheatha a leasú.
Amen.

A Dhia, gabhaim buíochas leat as ucht do ghrá Dom.
Tá brón orm faoi mo pheacaí uile:
Nach raibh grá agam duitse ná do dhaoine eile.
Cabhraigh liom mo shaol a chaitheamh ar nós Íosa
Agus gan peaca a dhéanamh arís. Áiméan.

I’m not about to translate it myself since there is probably at least one semi-authoritative version out there already.  The first one looks more complete to me.

Profile
 
Posted: 12 June 2016 10:50 PM   Ignore ]   [ # 5 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  707
Joined  2012-04-22

Another version:

Is peacach bocht mé faoi ualach trom
is méid mo pheacaí is aithreach liom,
ach admhaím creideamh Dé do shíor
le gra ó m’chroi is le dóchas fíor.
Ó bhun na croiche glaoim suas;
a Íosa, a Thiarna, claon anuas.
Anois agus ar uair ár n-éag’
taobhaigh dúinne síocháin Dé
Is crua na glais a cheanglas mé,
saor mé, a Chríost, ar olc’s ar éag.
Go moltar linn go fíor gan mhaíomh
an tAthair an Mac’s an Spiorad Naomh.

It looks like it is indeed typically known as “Gníomh Dóláis”, so you can easily search for other versions using Google.

Profile
 
Posted: 13 June 2016 02:24 PM   Ignore ]   [ # 6 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  4
Joined  2015-11-25

GO RAIBH MAITH AGATMO CHARA

Profile
 
   
 
 
‹‹ Translation help      translate ››