Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
Ceardlann na Múinteoirí 14 - 15 Feabhra 2016
Posted: 04 February 2016 08:56 AM   Ignore ]  
Administrator
Avatar
Rank
Total Posts:  59
Joined  2009-02-14

Ceardlann na Múinteoirí
- Teachers’ Workshop -
14 - 15 Feabhra 2016

Socraíonn Daltaí na Gaeilge ceardlann gach bliain ar son Múinteoirí na Gaeilge, agus beidh Ceardlann na Múinteoirí 2016 ar 14 - 15 Feabhra in Esopus, Nua-Eabhrac. Tá an-áthas orainn i mbliana go mbeidh Gearóid Ó Drisceoil mar stiúrthóir againn, buíochas le tacaíocht lách ón gCoimisiún Fulbright.

Bhain Gearóid a Chéim B.A. (céad onóracha) amach ón gColáiste Ollscoile BÁC (Béaloideas Éireann agus Gaeilge) sa bhliain 2005. Thar éis sin bhain sé Céim M.A. (céad onóracha arís!) amach ón Ollscoil céanna (Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge). Idir 2011 - 2014 bhí sé ina Theagascóir Sinsearach na Gaeilge le OÉ Má Nuad. Ansin ba Príomhscrúdaitheoir ar scrúduithe le TEG é, agus bhí air páipéir scrúdaithe a cheartú.

Tá Gearóid ina mhúinteoir Gaeilge le Pobalscoil Phort Mearnóg, i bPort Mearnóg, BÁC faoi láthair. Agus sa samhradh bíonn sé ina Leas-phríomhoide le Coláiste Chamuis, i gConamara, Co. na Gaillimhe. Ó, agus ar lú muid gur bhunaigh sé a ghnólacht féin, darbh ainm Clash? (http://www.clash.ie) Tugann sé blaiseadh praiticiúil de na cluichí Gaelacha do thurasóirí agus mic léinn eachtrannacha. Beidh spórt againn, gan amhras!

Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh & Foirm Chláraithe le fáil tríd an nasc seo.:  http://www.daltai.com/shop/

Signature 

Tír gan teanga, tír gan anam.

Profile