Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
Am = I am?
Posted: 06 January 2012 04:48 PM   Ignore ]  
Comhalta
Avatar
Rank
Total Posts:  96
Joined  2012-01-02

Nollaig na mBan faoi mhaise daoibh.

Ceist agam oraibh:
San aistriúchán den dán a scríobh Amhargin Glúingeal Mac Miled i Lebar na Núachongbálaí
feicim an focal am mar I am i mBéarla in áit time.
Tosnaíonn sé leis an líne
Am gáeth i mmuir ar domni.

Céard a cheapann sibh? An bhfuil sé ceart?
Maith agaibh, a chairde.

Signature 

Maireann teangachaí mar a mhaireann reiligiúin, ar eiriceachtaí - Unamuno

Profile
 
Posted: 10 January 2012 10:21 AM   Ignore ]   [ # 1 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  12
Joined  2011-10-31

am   sin é an seanghaeilge ar Táim sa nGaeilge nua aimsire.
Táim féin tosaithe ag foghlaim na SeanGhaeilge agus tá  ceangal domhain leanúnach
dul siar 1,500 bliain fós le feiceáil idir an teanga cuma í SeanGhaeilge nó Gaeilge an lae inniu

Profile
 
Posted: 10 January 2012 08:37 PM   Ignore ]   [ # 2 ]  
Comhalta
Avatar
Rank
Total Posts:  96
Joined  2012-01-02

Míle maith agat, a chara. Spéisiúil.

Signature 

Maireann teangachaí mar a mhaireann reiligiúin, ar eiriceachtaí - Unamuno

Profile
 
Posted: 11 January 2012 01:53 AM   Ignore ]   [ # 3 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  182
Joined  2012-01-05

Bhuel sé ⟨am(m)⟩ foirm na céad phearsan uatha den chopail sa tSean-Ghaeilge. Níl a leithéide d’fhoirm ann sa Nua-Ghaeilge (níl fágtha de sheanchomhchuingiú na copaile anois ach an tríú pearsa uatha, vi⁊. ⟨is⟩). Séard adéarfaí i leaba “am gáeth…” sa Nua-Ghaeilge, .ı. séard a bheadh ar aon chiall leis an ⟨am⟩ sin, rud eicínt ar nós “is mé an ghaoth…”

Déantaí an chopail a chomhchuingiú is chuile phearsain sa tSean-Ghaeilge, fearacht na Laidne ⁊rl. Seod é thíos comhchuingiú dearbh na copaile sa tSean-Ghaeilge san aimsir láithreach, modh táscach:

1 uatha: ⟨am⟩
2 uatha: ⟨at⟩ nó ⟨it⟩
3 uatha: ⟨is⟩
1 iolra: ⟨ammi⟩, ⟨ammin⟩
2 iolra: ⟨adi⟩ nó ⟨adib⟩
3 iolra: ⟨it⟩

Sé ⟨at·táu⟩/⟨at·tó⟩ an tSean-Ghaeilge ar ⟨táim⟩ na Nua-Ghaeilge agus ní hé ⟨am⟩.

Profile
 
Posted: 11 January 2012 03:45 AM   Ignore ]   [ # 4 ]  
Comhalta
Avatar
RankRank
Total Posts:  529
Joined  2011-10-24

Tá leagan Nua Ghaeilge ar Aniar le Futa Fata & ceann eile i gCroí Cine le Sean de Fréine

http://www.futafata.ie/product_info.php?cPath=1&products_id=7


Croí Cine as cló, is cosúil

http://books.google.ie/books/about/Croí_cine.html?id=9cMdGQAACAAJ&redir_esc=y

“Is mé gaoth ar muir”

atá acu araon más buan mó chuimhne.

Profile
 
Posted: 11 January 2012 07:39 AM   Ignore ]   [ # 5 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  12
Joined  2011-10-31

Cúnla , Tá tú ceart ar fad faoin gcopail agus at-tó .Níl mé ar an gcaighdeán céanna leatsa agus dá bhrí sin níl mo theachtaireacht
beacht cruinn nós do chomhairle-se.

Profile
 
Posted: 12 January 2012 01:19 AM   Ignore ]   [ # 6 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  182
Joined  2012-01-05

Tá tú togha a Mhick a charaid! Ní raibh i gceist agam ach tuilleadh eolais a thabhairt daoibh!

Profile