Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
An bhfuil difear eatarthu?
Posted: 31 December 2013 06:36 AM   Ignore ]  
Comhalta
Avatar
Rank
Total Posts:  49
Joined  2013-04-28

A chairde

An dtiocfadh le héinne inse domh an bhfuil difear idir na frásaí seo a leanas:

Registration Form

foirm chláraithe

agus

foirm chláracháin

GRMA!

Signature 

Is maol guala gan deartháir

Profile
 
Posted: 14 January 2014 01:35 PM   Ignore ]   [ # 1 ]  
Comhalta
Avatar
Rank
Total Posts:  13
Joined  2011-10-28

Ceapaim nach bhfuil.  I mo thuairim níl sa difríocht eatartu ach steil.  Tá go leor ainmfhocail briathra eile a úsáideann an firceann “chán” chun leagan eile a dhéanamh.  De gnáth bíonn an brí céanna orthu.

aistriú  aistriúchán
bailiú  bailiúchán collection
cealú  cealúcháin
feabhsú  feabhsúchán
feidhmiú  feidhmiúchán
fiosrú  fiosrúchán
foilsiú  foilseachán
léiriú  léiriúchán
luí (lie down)  luíochán (ambush)
maisiú  maisiúchán
ní  níochán
ól ólachán
rialú  rialúchán
riaradh riarachán administration
socrú  socrúchán
suí  suíochán
tanú  tanúchán thinning
toghadh toghchán election
ullmhú  ullmhúchán preperation

Féadann difear níos suntasaí a bheith ann mar shampla idir luí agus luíochán, ach fós tá siad beagnach ionann.

Níl aon difríocht.

Profile