Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
cuidiú de dhíth
Posted: 27 October 2013 05:23 PM   Ignore ]  
Comhalta
Avatar
Rank
Total Posts:  49
Joined  2013-04-28

a chairde
Cuirtear fáilte roimh aon chomhaire.
Tá mé ag iarraidh an difear idir na sleachta thíos (má tá ciall leo!) :

Cé aige a bhfuil na heochracha?
Cá haige a bhfuil na heochracha?
Cad aige a bhfuil na heochracha?

agus

Cé air a bhfuil an háta?
Cá hair a bhfuil an háta?
Cad air a bhfuil an háta?

Táim ag déanamh mo dhíchill an difríocht a dhéanamh. Beidh mé an-bhuíoch as cuidiú ar bith.
Tuigim go dtagraíonn ‘cé’ do dhuine agus ‘cad’/‘cá’ do rudaí (ainmfhocail eile).
Ach an ionann ‘cad’ agus ‘cá’ ó thaobh céille de? (i mBéarla - What?)

Seáiní

Signature 

Is maol guala gan deartháir

Profile