Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
Ceistín achrannach fén nginideach
Posted: 28 September 2013 02:00 PM   Ignore ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  6
Joined  2013-09-28

Bail ó Dia oraibh.


Tá mé i mbun máistreachta sa Ghaeilge fé láthair agus d’fhoghlaim mé rud spéisiúil fén nginideach sa rang aistriúcháin ‘s agam le deireanas.  Tá mearbhall orm fé, ámh.


Shíl mé i dtólamh gur lean an ginideach an t-ainm briathartha ach ní i gcónaí go mbítear mar a shíltear, áfach.


D’iarr an léachtóir orm an méid seo a leanas a aistriú sa rang an tseachtain seo a d’imigh tharainn:


‘She is studying books’


D’iarr sé orm an t-ainm briathartha a úsáid agus mé ag aistriú na habairte.


‘Tá sí ag staidéar leabhar’ an méid a dúrt leis óir shíl mé go mbeadh an focal ‘leabhair’ sa ghinideach iolra toisc ‘ag staidéar’ a bheith roimhe.


Dúirt an léachtóir liom ná bíonn an ginideach i gceist ach nuair atá an t-alt san abairt.  Cuirim i gcás ‘tá sí ag staidéar na leabhar’ abair.  Ach ‘tá sí ag staidéar leabhair’ atá ceart ó thaobh na gramadaí.


Tá an méid seo rúinín beag achrannach, ámh.  Tá scata ainmfhocal sa Ghaeilge ar ionann iad ginideach uatha agus ainmneach iolra na n-ainmfhocal.  Tóg mar shampla an sampla seo a leanas:


‘Tá sé ag tógail báid’ (ar ndóigh ‘ag tógáil na mbád’ an ginideach iolra ar an ábhar go bhfuil an t-alt san abairt)


An ‘he is building boats’ nó ‘he is building a boat’ atá i gceist?


‘Tá sé a’ léamh leabhair’.  ‘He is reading a book’ nó ‘he is reading books’ as Béarla?


Bheinn fé chomaoin ag éinne ach an méid seo a shoiléiriú dom.


Go raibh maith agaibh.

Profile
 
Posted: 29 September 2013 06:20 PM   Ignore ]   [ # 1 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  69
Joined  2011-10-27

Aontaím leat. De réir na rialacha bíonn an t-ainmfhocal sa tuiseal ginideach, bíodh sé ina ainmfhocal éiginnte nó ina ainmfhocal cinnte. Is cuma an t-alt ann nó as.

Cá bhfuair an léachtóir an “riail” sin?

(Éisceacht -mar is eol do chách: úsáidtear an t-ainmneach in ionad an ghinidigh nuair is ainmfhocal éiginnte cailíthe atá i gceist.).

Profile
 
Posted: 30 September 2013 03:30 AM   Ignore ]   [ # 2 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  417
Joined  2011-10-27

Go minic, is ionann an t-ainmneach uatha agus an ginideach iolra (leabhar - leabhar). Dhá bharr sin, luíonn sé le réasún ar bhealach go dteastaíonn foirmeacha éagsúla lena chur in iúl an leabhar amháin atá i gceist nó níos mó ná sin. Ach níl ann ach buille faoi thuairim.

Profile