Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
1 of 2
1
Foreplay
Posted: 02 December 2011 02:03 PM   Ignore ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  29
Joined  2011-10-26

a chairde

What is the correct way to say in Irish “foreplay before sex?”

GRMA

Profile
 
Posted: 05 December 2011 12:30 PM   Ignore ]   [ # 1 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  29
Joined  2011-10-26

faberm a chara
GRMA as do fhreagra
You are a real Casanova, cinnte!!
I was looking for a ‘cnuasainm’ for foreplay which sums up all that is involved in “Mealladh chun caidreamh collaí(chun gnéas)”…agus araile!!

Feliz Navidad,

Harp

Profile
 
Posted: 05 December 2011 07:53 PM   Ignore ]   [ # 2 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  9
Joined  2011-12-03

“Réamhshúgradh”

An téarma oifigiúil de réir “Focal.ie”

Profile
 
Posted: 06 December 2011 03:42 PM   Ignore ]   [ # 3 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  644
Joined  2011-10-26

“Oifigiuil”? Ach cad é luach focail “oifigiuil” muna n-usaideann na cainteoiri duchais é? Cad é a deireann na cainteoiri duchais? Nil cuma “nadurtha” ar an fhocal “réamhshugradh”. Ta an réimir “réamh-” ceart go leor le labhairt fa chursai eolaiochta no teicniciula srl, ach chan le rudai comonta mar sin… (dar liom)

Signature 

Is fearr Gaeilg chliste ná Gaeilg bhriste
Agus is í Gaeilg Ghaoth Dobhair is binne

Profile
 
Posted: 07 December 2011 07:49 AM   Ignore ]   [ # 4 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  416
Joined  2011-10-27

Nach cuma?

Ní dóigh liom go mbaineann aon lanúin úsáid as an bhfocal sin agus iad i mbun gnéis… Nó an ndéarfadh sibh len’bhur bpáirtí: “Anois, a stór, déanamais réamhshúgradh!” wink

Is cosúil gurb iad na “gnéaseolaithe” (nó cibé focal atá orthu i nGaeilge) an dream is mó a dteastódh an téarma sin uathu. Mar sin, ‘tuige nach mbeadh cuma oifigiúil air? Ar ndóigh, má tá leagan eicínt ar fáil i nGaeilge dhúchasach, ba cheart tús áite a thabhairt dhó sin, mar a deir Lughaidh, ach tá amhras agam faoi.

Dála an scéil, léigh mé ar an idirlíon go bhfuil leabhar foilsithe ar an sainábhar sin: “O ghliomáil go giniúint”. B’fhéidir go mbeadh freagra na ceiste ann freisin.

Profile
 
Posted: 07 December 2011 09:20 AM   Ignore ]   [ # 5 ]  
Comhalta
Avatar
RankRank
Total Posts:  529
Joined  2011-10-24

Tá sé as cló. Bhí sé bunaithe ar ábhar ón nGaeltacht & Cartlann an gCanúintí de réir mó thuiscint.

Profile
 
Posted: 07 December 2011 10:26 AM   Ignore ]   [ # 6 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  644
Joined  2011-10-26

Ní dóigh liom go mbaineann aon lanúin úsáid as an bhfocal sin agus iad i mbun gnéis… Nó an ndéarfadh sibh len’bhur bpáirtí: “Anois, a stór, déanamais réamhshúgradh!” wink

chan abartar sin i dteangaidh ar bith, gan amhras smile

Is cosúil gurb iad na “gnéaseolaithe” (nó cibé focal atá orthu i nGaeilge) an dream is mó a dteastódh an téarma sin uathu. Mar sin, ‘tuige nach mbeadh cuma oifigiúil air?

ni hiad na gnéaseolaithe amhain a d’usaideochadh ‘n focal sin. Ma ta tu ‘labhairt fa chursai craicinn in am ar bith thig leat an focal sin a dh’usaid. Ar ndoighe, mar a d’urt tu, nil tu ‘gabhail a raidht “déanamaist réamhshugradh” le do chailin, ach ma ta tu ‘labhairt léith, no ma ta tu ‘labhairt fa chursai craicinn le cairde srl, thig leat an focal sin a dh’usaid.

Ar ndóigh, má tá leagan eicínt ar fáil i nGaeilge dhúchasach, ba cheart tús áite a thabhairt dhó sin, mar a deir Lughaidh, ach tá amhras agam faoi.
Dála an scéil, léigh mé ar an idirlíon go bhfuil leabhar foilsithe ar an sainábhar sin: “O ghliomáil go giniúint”. B’fhéidir go mbeadh freagra na ceiste ann freisin.

silim go bhfuil coip don leabhar sin agam anseo, ach ca hait? Sin an fhadhb smile Ta péipeair in achan ait in mo sheomra grin

Signature 

Is fearr Gaeilg chliste ná Gaeilg bhriste
Agus is í Gaeilg Ghaoth Dobhair is binne

Profile
 
Posted: 07 December 2011 12:32 PM   Ignore ]   [ # 7 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  35
Joined  2011-10-26

Focal le haghaidh Foreplay? Bhuel i mBéarla fadó fadó bhí “Brace yeself Bridget” !

Profile
 
Posted: 07 December 2011 03:04 PM   Ignore ]   [ # 8 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  29
Joined  2011-10-26

“O ghliomáil go giniúint”. B’fhéidir go mbeadh freagra na ceiste ann freisin.

Fuair mé “réamhchraiceann” ar leathanach a 54 ann.
An bhfuil “réamhchraiceann” níos fearr ná “réamhshúgradh?” dar libh?

Le meas,
Harp

Profile
 
Posted: 07 December 2011 03:05 PM   Ignore ]   [ # 9 ]  
Comhalta
Avatar
RankRank
Total Posts:  529
Joined  2011-10-24

Tá.

Profile
 
Posted: 07 December 2011 05:03 PM   Ignore ]   [ # 10 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  9
Joined  2011-12-03
Lughaidh - 06 December 2011 03:42 PM

“Oifigiuil”? Ach cad é luach focail “oifigiuil” muna n-usaideann na cainteoiri duchais é? Cad é a deireann na cainteoiri duchais? Nil cuma “nadurtha” ar an fhocal “réamhshugradh”. Ta an réimir “réamh-” ceart go leor le labhairt fa chursai eolaiochta no teicniciula srl, ach chan le rudai comonta mar sin… (dar liom)

Agus an focal nadúrtha é ‘foreplay’? Is téarma nua-aimseartha é agus níl aon fhocal comónta agam i mBéarla fiú amháin ar an “súgradh” áirithe seo.

Tagann a lán des na focail i mBéarla a bhaineann le cúrsaí gnéis (nó cúrsaí craicinn más téarma nadúrtha atá uait.) ó théarmaíocht an lucht léinn nó lucht leighis. Níor eascair siad ó bhéal na ndaoine.

Má tá focal le fáil ó thobar na gaeltachta le haghaidh ‘foreplay’ bá bhreá liom é a chlos. Ach déarfainn gurb é an focal Béarla an téarma a chlosfá sa lá atá inniu ann.

Profile
 
Posted: 07 December 2011 07:49 PM   Ignore ]   [ # 11 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  29
Joined  2011-10-26

Sin é! Tá “réamhchraiceann” Focal an Lae!

Is léir go rachadh Caoimhín(list owner) as a mheabhair dá gcuirfinn comhrá san áireamh vis-à-vis gach gné na focail “réamhchraiceann!!”Scig! Scig!

Le meas,

Harp

Profile
 
Posted: 08 December 2011 04:57 AM   Ignore ]   [ # 12 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  416
Joined  2011-10-27
Harp - 07 December 2011 03:04 PM

Fuair mé “réamhchraiceann” ar leathanach a 54 ann.

Tá brón orm, ach anois ní féidir liom gan a fhiafraigh, céard é an Ghaeilge atá ar “afterglow”? smile Ar son an léinn atá mé á dhéanamh, ar ndóigh.

Profile
 
Posted: 08 December 2011 07:33 AM   Ignore ]   [ # 13 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  644
Joined  2011-10-26

Fuair mé ‘n fhótachóip don leabhar a luaigh muid, d’amhanc mé orthaí go gasta ach chan fhuair mé ‘n focal atá muid a chuartú. Ach is gasta a d’amhanc mé orthaí so is féidir go bhfuil an focal inti agus nach bhfuair mé é... tá 66 leathanach ann so cha rabh’n t-am agam cuartú go géar ó thús go deireadh…

Signature 

Is fearr Gaeilg chliste ná Gaeilg bhriste
Agus is í Gaeilg Ghaoth Dobhair is binne

Profile
 
Posted: 09 December 2011 07:34 AM   Ignore ]   [ # 14 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  9
Joined  2011-12-03
Onuvanja - 08 December 2011 04:57 AM
Harp - 07 December 2011 03:04 PM

Fuair mé “réamhchraiceann” ar leathanach a 54 ann.

Tá brón orm, ach anois ní féidir liom gan a fhiafraigh, céard é an Ghaeilge atá ar “afterglow”? smile Ar son an léinn atá mé á dhéanamh, ar ndóigh.

Afterglow:

Bhuel i gcásanna áirithe: Toitín

smile

ach níloim féin i bhfábhar drugaí.

Profile
 
Posted: 09 December 2011 11:55 AM   Ignore ]   [ # 15 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  29
Joined  2011-10-26

Fuair mé ‘n fhótachóip don leabhar a luaigh muid, d’amhanc mé orthaí go gasta ach chan fhuair mé ‘n focal atá muid a chuartú. Ach is gasta a d’amhanc mé orthaí so is féidir go bhfuil an focal inti agus nach bhfuair mé é... tá 66 leathanach ann so cha rabh’n t-am agam cuartú go géar ó thús go deireadh…

A chara Lughaidh
A’bhfuil cóip don leabhar seo agat?...Gaelchló 01 2963610 le Dáithí Ó Luineacháin…an chéad chló 1997??
Féach aríst ar leathanach a 54!

Le meas,

Harp

Profile
 
   
1 of 2
1