Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
2 of 2
2
Youtube and Oral Tradition
Posted: 22 November 2011 07:06 AM   Ignore ]   [ # 16 ]  
Comhalta
Avatar
RankRank
Total Posts:  529
Joined  2011-10-24

Is mór idir ‘an chineál Gaeilge scríofa a chreid an múinteoir/dalta a bheith ceart ag an am ” & an caighdeán oifigiúil a tháinig ina dhiaidh d’fhonn slacht éigin a chuir ar ghnó oifigiúil!

Profile
 
Posted: 22 November 2011 07:22 AM   Ignore ]   [ # 17 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  44
Joined  2011-10-30

Fíor dhaoibh araon.  Maidir le mo shuim sa Bhéaloideas tá cuid mhór de na himleabhair ba luaithe agam.  Samhlaítear dom gur ag freastal ar lucht an Bhéarla atáid le blianta anuas. 

Tuigim a bhfuil á rá ag Lughaidh ach is ionadh liom go nglacfadh sé go dáiríre liom.  Nílimse ach ag déanamh grinn agus ag cumadh.

Nach deas an rud gur féidir linn an cheist a phlé i nGaeilge—idir shúgradh is dáiríre.

Profile
 
Posted: 22 November 2011 04:04 PM   Ignore ]   [ # 18 ]  
Comhalta
RankRank
Total Posts:  644
Joined  2011-10-26

Tuigim a bhfuil á rá ag Lughaidh ach is ionadh liom go nglacfadh sé go dáiríre liom.  Nílimse ach ag déanamh grinn agus ag cumadh.

bhail, ta cuid mhor daoini sa la ata inniu ann a déarfadh na rudai a scriobh tusa, sin an fath ar chreid mé go rabh tu dairire…

Signature 

Is fearr Gaeilg chliste ná Gaeilg bhriste
Agus is í Gaeilg Ghaoth Dobhair is binne

Profile
 
Posted: 23 November 2011 01:48 AM   Ignore ]   [ # 19 ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  44
Joined  2011-10-30

A Lughaidh, a chara, is ag cleachtadh Gaeilge atáim agus mé ag iarraidh cur léi.  Ach oiread le foireann díospóireachta má fheicim go bhfuil gach aon duine ar thaobh amháin scríobhfaidh mé abairt nó dhó ón taobh eile.  Níl ar siúl agam ach cleachtadh teanga.  Ní faoistin phoiblí atá ar siúl agam cé go mb’fhéidir go mbeadh frídín den fhírinne le haireachtaíl fite (fuaite) tríd an áiféis is an áibhéil ar uairibh. 

Maidir leis an mbéaloideas tá a fhios ag an saol go bhfuil an béaloideas a bailíodh ar cheann de na toibreacha Gaeilge is tábhachtaí agus is dúchasaí dá bhfuil ar fáil agus gur sár-léiriú iad na scéalta is na hamhráin, na seanfhocail is na piseoga ar chaint na ndaoine—mar a bhíodh tráth. 

Ní mar sin a labhraímid anois áfach mar nach ionann na hábhair ná an foclóir.  Cuiream i gcás gur mhian linn labhairt faoin gconbhua lorraithe lán de dhramhaíl raidghníomhach núicléach atá ar a bhealach inniu ón bhFrainc go dtí an Ghearmáin ba bheag an tairbhe dúinn “seolta bocóideacha bacóideacha”  an bhéaloideasa.

Profile
 
   
2 of 2
2