Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
Riail nó stíl?
Posted: 23 February 2021 01:03 PM   Ignore ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  2
Joined  2021-01-04

Bail ó Dhia oraibh go léir!
Tá cúrsa á dhéanamh agam ar shuíomh eile agus tá deacrachtaí agam freagraí a fháil ar roinnt ceisteanna. Bheinn buíoch as bhur gcabhair.


Maidir leis na samplaí thíos, an bhfuil rialacha ó thaobh cé acu den na roghanna atá ceart nó “níos cirte”? An bhfuil ciall dhifriúil ann? Nó an é díreach stíl cainte atá i gceist?


Cathain a úsáidtear,
a) chonaic mé Síle le déanaí V tá Síle feicthe agam le déanaí
b) bhí sé ag labhairt Gaeilge V bhí Gaeilge á labhairt aige
c) déan na ceisteanna seo a fhreagairt V freagair na ceisteanna seo
d) tá sé fós sa mheánscoil V tá sé sa mheánscoil fós
e) bhí deis agam dul chuig Ollscoil Harvard V bhí deis agam dul go dtí Ollscoil Harvard


grma

Profile