Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
Ceardlann na Múinteoirí  - Dé Sathairn,  13 Feabhra 2021
Posted: 13 January 2021 09:12 PM   Ignore ]  
Administrator
Avatar
Rank
Total Posts:  89
Joined  2009-02-14

Ceardlann na Múinteoirí

Dé Sathairn,

13 Feabhra 2021

Socraíonn Daltaí na Gaeilge ceardlann gach bliain ar son Múinteoirí na Gaeilge, agus tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Ceardlann na Múinteoirí 2021 á reáchtáil againn ar Zoom Dé Sathairn, an 13ú Feabhra. Bhí Bernard Ó Cathmhaoil mar stiúrthóir againn anuraidh, agus bhain ‘chuile dhuine an sult go deo as a chur i láthair. Tá sceitimíní orainn go mbeidh Bernard linn aríst i mbliana, buíochas le tacaíocht lách ón gCoimisiún Fulbright in Éirinn.

Bhain Bernard a Dhioplóma Iarchéime sa Bhunoideachas ó Choláiste Phádraig, Baile Átha Cliath i 2010. Tá sé ag múineadh riamh ó shin. Is duine ard-líofacht sa Ghaeilge agus ard-chumas i dteagasc trí mheán na Gaeilge é. Anois, tá sé ina cheathrú bliain ag teagasc i mbunscoil lán-Ghaeilge i gCo. Mhuineacháin. Tá an-suim aige sa timpeallacht agus is breá leis an comhshaol áitiúil nádúrtha a úsáid go minic ina chuid teagaisc.

Baineann Bernard taitneamh as a bheith ag éisteacht le is ag seinm ceoil traidisiúnta. Agus tá ról ceannaireachta aige i gclub óige a feidhmíonn trí mheán na Gaeilge chomh maith.

Cuireann An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú ar fáil i gcomhair an chláir seo. Tá líon na bhfreastalaithe teoranta ar 50 duine. Níl an costas ach $25.

Tá an Cheardlann seo oiriúnach do mhúinteoirí Gaeilge (agus do mhúinteoirí féideartha); agus beidh na seisiúin trí Ghaeilge amháin. Beidh dhá sheisiún ranga ar siúl ar aon lá amháin: an chéad rang ó 9:00 go 11:00 ar maidin agus an dara seisiún ó 1:00 - 3:00. Beidh an seomra Zoom ar oscailt ar 8:30 ar maidin i gcomhair comhrá neamhfhoirmiúil. Má tá ceist teicniúil agat, beidh Donncha Ó Coinn ar fáil roimh an Cheardlann le cuidiú a thabhairt duit. Beidh deis agat teagmháil a dhéanamh le Donncha thar éis clárú.

I mbliana amháin, caithfidh tú clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. De bhrí go mbeidh an Cheardlann go hiomlán ar líne, ní bheidh cuirí seolta tríd an bpost. Tá Faisnéis Ghinearálta agus Foirm Chláraithe le fáil i Siopa Dhaltaí tríd an nasc seo: http://www.daltai.com/shop/

Signature 

Tír gan teanga, tír gan anam.

Profile