Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
Scoláireachtaí Samhraidh 2020
Posted: 18 May 2020 01:00 PM   Ignore ]  
Administrator
Avatar
Rank
Total Posts:  81
Joined  2009-02-14

Scoláireachtaí Samhraidh 2020


        In ainneoin na heipidéime, d’éirigh le Daltaí na Gaeilge na Scoláireachtaí Samhraidh a bhronnadh i mbliana!

        ACH – Tuigeann muid go bhfuil an saol iomlán trína chéile faoi láthair.  De bharr sin, beidh eisceacht ó na rialacha i mbliana.  Muna bhfuil na faighteoirí abálta na scoláireachtaí a úsáid sa samhradh seo, beidh cead acu iad a úsáid an bhliain seo chugainn, má’s gá.

        Tá súil againn go bhfuil sibhse agus bhur muintir uilig slán sábháilte.  Feicfidh muid sul i bhfad sibh, le cuidiú Dé.
 
  Comhghairdeas leis na buaiteoirí 2020 !!!  Seo an liosta:

      The John Patrick Tierney Scholarship
      Múinteoir (Éirinn) - $1,000   NOEL COTTER

      Mac Léinn (Éirinn) - $1,000   AINDRIÚ Ó CIARDHA

      Seachtain na Gaeilge (Esopus)    MÁIRE LÉAN SHEVLIN


                                        Le gach dea-ghuí,

                                        Daltaí na Gaeilge

……………………………………………………………………………………………………………………

        Despite the epidemic, Daltaí na Gaeilge still managed to award this year’s Summer Scholarships!

        BUT – We fully understand that presently the whole world has been turned upside-down.  Because of that, there will be an exception to the rules this year.  If the Scholarship winners are unable to make use of their Scholarships this summer, they will be permitted to use them next year, if necessary.

        We hope that all of you and your families and friends remain safe and sound.  And we’ll see you all before long, God willing.
 
  Congratulations to the 2020 Scholarship Winners!!!  Here is the list:

      The John Patrick Tierney Scholarship
      Teacher (Ireland) - $1,000   NOEL COTTER

      Student (Ireland) - $1,000   AINDRIÚ Ó CIARDHA

      Daltaí Summer Week (Esopus)    MÁIRE LÉAN SHEVLIN


                                        Le gach dea-ghuí,

                                        Daltaí na Gaeilge

Signature 

Tír gan teanga, tír gan anam.

Profile