Daltai na Gaeilge
Username: Password:
Remember Me? forgot password?
   
 
Publication with 75 songs in the Gaelic languages with English translations.
Posted: 30 December 2018 04:29 PM   Ignore ]  
Comhalta
Rank
Total Posts:  2
Joined  2011-11-26

Dia daoibh, a chairde. Is fada ó bhí mé anseo…

I rith na bliana seo atá beagnach thart d’fhoilsigh mé leabhar le 75 amhrán sna teangacha Gaelacha, a bhformhór amhráin i nGaeilge na hÉireann (tá liosta na n-amhrán thíos ag bun an ríomhphoist.) Tá téacs gach amhrán aistrithe ina líne is ina líne agus tá dhá chineál aistriúcháin i gceist: aistriúchán coitianta agus aistriúchán focal-ar-fhocal. Tá na haistriúcháin focal-ar-fhocal curtha ar fáil ar mhaithe le heolas níos cruinne faoi théacs na n-amhrán agus tuiscint nó léargas éigin ar struchtúr na teanga a thabhairt don léitheoir. Thairis sin, más mian le duine amhrán a fhoghlaim agus é a chanadh is fusa é sin a dhéanamh má thuigeann an duine sin na focail aonair. Tugtar nasc idirlín ag tús an dara chuid faoinar féidir taifeadadh de gach véarsa a chloisteáil atá labhartha go mall le sos gearr idir gach focal agus an focal a leanann é. Luaitear teideal de thaifeadadh proifisiúnta ag tús gach amhrán a bhfuil an leagan de na liricí a úsáidtear ann sách cosúil leis an leagan sa leabhar.
I dtosach an leabhair tá 13 caibidil le heolas cúlra faoina hamhráin, faoi ghnéithe éagsúla de na hamhráin, faoi stair na dteangacha gaelacha agus faoi chultúr & stair na dtíortha gaelacha.
Is é cuspóir an leabhair ná bealach éasca isteach go cuid lárnach de chultúr na nGael a chur ar fáil.
Tá an leabhar ar fáil i mBéarla agus i nGearmáinis (táim i mo chónaí sa Ghearmáin le beagnach dhá scór blian anuas).
https://www.amazon.de/GAELIC-SONGS-Ireland-Scotland-translations-ebook/dp/B07F8GX522/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1546163182&sr=1-2
https://www.amazon.de/GÄLISCHE-LIEDER-Irland-Übersetzung-phonetischer-ebook/dp/B07CVMNW29/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1546163211&sr=1-1
During the now slowly departing year I published a book with 75 songs in the Gaelic languages, the majority of them in the Irish language (the list of songs is at the end of the email.) The texts of the songs are translated line for line and there are two types of translation provided: a general translation and a word-for-word translation. The word-for-word translations are provided with the intention of giving the reader a more exact knowledge of the text of the songs as well as an understanding of, or an insight into, the structure of the language. Beyond that, if a person wishes to learn and to sing one or more of these songs, it will be easier to do that if the person understands the individual words. There is a link given to MP3-recordings in which each verse (one separate recording per verse) is spoken in a slow voice with a short pause between words. Listed under each song title is a recommended professional recording whose lyrics correspond very closely with the lyrics printed in the book.
In the first section of the book there are 13 chapters providing background information to the songs, to aspects of Irish culture, to the history of the Gaelic languages and to the culture and related history of the Gaelic countries.
The purpose of the book to provide a quick and easy access to a central part of Gaelic culture.
The book is available both in English and in German (I have been living in Germany for nearly forty years).

Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise daoibh,

LIOSTA NA N-AMHRÁN:
Trasna na dTonnta
Eibhlín, A Rúin
Beidh Aonach Amárach
Óró mo Bháidín
Báidín Fheidhlimí
Déirín Dé
Fáinne Geal an Lae
Tá ina Lá
Cad É Sin don Té Sin
Cúnla
Téir Abhaile Riú
Ag Críost an Síol
Bean Pháidín
Buachaill Ón Éirne
Cailleach an Airgid
An Bóithrín Buí
An Poc ar Buile
Óró, Sé Do Bheatha Abhaile
Dúlamán
Cill Chais
Cá Rabhais ar Feadh an Lae Uaim?
Dónal agus Mórag
An Raibh Tú ag an gCarraig
Preab San Ól
Éamonn an Chnoic
Mo Ghile Mhear
Úrchnoc Chéin Mhic Cháinte
Mná na hÉireann
Iníon an Fhaoit ón nGleann
Róisín Dubh
Táimse i M’ Chodladh
An Droighneán Donn
Na Connerys
Sliabh na mBan
Ar Choinleach Glas an Fhómhair
Amhrán na Trá Báine
Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé hÍ
Úirchill an Chreagáin
Im’ Aonar Seal
Barr an tSléibhe
Ar Bhruach na Carraige Báine
An Cailín Aerach
A Spailpín, A Rúin
Sadhbh Ní Bhruinnealla
Dónall Óg
Amhrán Mhuinse
An Bonnán Buí
An Chúilfhionn
Seán Ó Duibhir an Ghleanna
Bánchnoic Éireann Ó
An Cailín Rua
Amhrán na Leabhar
An Droimeann Donn Dílis
(Eanach Dhúin) Anach Cuan
An Spailpín Fánach
Siúil, A Rún
Slán agus Beannacht le Buaireamh an tSaoil
Bheir Mi O
Fhir A’ Bhàta
Chuir M’Athair Mise Dhan Tigh Charraideach
Agus Hò Mhòrag
Canan nan Gael
Fionnghuala
Dèan Cadalan Sàmhach
Chì Mi na Mòrbheanna
Uiseag Bheag Dhearg na Mòna Duibh
O Teannaibh Dlùth is Togaibh Fonn
Ailean Duinn
Mhic Iarla nam Bratach Bàna
Am Bratach Bàna
A’ Bhratach Bhàn
Arran Oie Vie
Ushag Veg Ruy

Profile
 
   
 
 
‹‹ -se      Ceol na nGael ››