Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Ceardlann na Múinteoirí (Teachers’ Workshop)

February 13, 2021
Idirlíon/Fíorúil

Sonraí ar Feitheamh

Person to Contact:

Liam Guidry
1504 NW 3rd Avenue
Fort Lauderdale, FL 33311-5550
Email Daltaí na Gaeilge

Socraíonn Daltaí na Gaeilge ceardlann gach Feabhra ar son Múinteoirí na Gaeilge. Tosaíonn an cheardlann tráthnóna Dé Domhnaigh agus leanann sí go dtí am lóin Dé Luain.

Go hiondúil, tugtar cuireadh do Oide Éireannach an cheardlann a stiúradh. Míníonn siad na modhanna múinteora is déanaí. Le blianta beag anuas b'iad na ceardlanna a rinne Liam Ó Cuinneagáin, Éamonn Ó Donaill agus Bearnadine Nic Ghiolla Phádraig ná: "An Duine Fásta Mar Foghlaimeoir", "Ag Múineadh Trí Ghníomh (amhráin, rincí, srl)", agus an cúrsa nua "Abair Leat".

Glacann na múinteoirí Dhaltaí na Gaeilge idir páirt an mhúinteora agus páirt na mic léinn. Déanann siadsan cleachtadh faoin gcomhairle an Oide Múinte. Tugtar seans dona múinteoirí feabhas a chur ar scileanna an mhúinteora, rud nach féidir a dhéanamh mura mbíonn múinteoirí eile sa chomhluadar.

Bíonn an obair dáirire ach bíonn an-spraoi againn. San oíche bíonn comhrá, cleachtadh agus craic. Is é an t-am a fhásann cairdeas idir na múinteoirí agus bíonn seans eolas a roinnt agus ceisteanna a chur ar mhúinteoirí a bhfuil taithí acu a bheith ag teagasc ag leibhéal éagsúla - bun rang, meán rang nó ard rang.

Beidh Ceardlann na Múinteoirí 2021 13ú Feabhra ar líne. Tá líon na bhfreastalaithe teoranta ar 50 duine. Tá an Fógra Oifigiúil agus an Fhoirm Chláraithe le fáil i SIOPA DHALTAÍ

Bí linn!

 

 

 

 

 

 

 


Return to Events page