mainoff.gif
lastdyoff.gif
lastwkoff.gif
treeoff.gif
searchoff.gif
helpoff.gif
contactoff.gif
creditsoff.gif
homeoff.gif


The Daltaí Boards » Comhrá Oscailte as Gaeilge (Irish Only) » Pobal na hÉireann « Previous Next »

Author Message
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 3
Registered: 11-2005
Posted on Saturday, November 26, 2005 - 08:31 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Pobal na hÉireann
(Pairti Polaitiul Éireannach seadh Pobal na hÉireann a bhuniodh ar an 22 Bealtaine, 1978)
Forógra
Ár n-aidhmeanna :-

1. Sochai cothrom a bhunu i nÉireann de reir prionsablacha soisialta Chaitlicigh agus de reir thraidisiuin scarunach na hÉireann.
2. Seasamh d'ord poibli is do'n mhoraltacht poibli is a gcur chun tosaigh.
3. Ard Ríocht na hÉireann a athchóirim.
4. Tacaíocht a thabhairt do athchóiriú an t-Aifreann Tridentine.
5. Gach gné chultur naisiúntá na hÉireann a chothu.
6. Tacaiocht iomlan a thabhairt le saoirse naisiúntá Éireannach a bhaint amach.
7. Daonra na hÉireann a ardú go deich mhilliún daoine.
8. Airgeadachas Naisiúntá neamhspleácht a chuir ar fail do mhuintir na h-Éireann.

Cuirimid i n-aghaidh :-

1. Scaruint na hEaglaise o'n Stat.
2. Nua-aoiseachas, Liobrálachas, agus Nádúrachas.
3. Comhchumannachas agus Saormhasunachas.
4. Colscaradh, Ginmhilleadh, Aimridiú, Frithghiniúnachaí. agus Eotanáis.
5. Sealbhas ag coimhthigh ar thalite is saibhreas aiceanta Éireann.
6. Smacht coimhthioch ar thionscal, tradáil is cearchumainn na hÉireann.
7. Pairteachas sa Chomhphobal Eorpach san áit a mbitear ag bru orainn polasaithe nach mbéadh inréitach le leas na hÉireann.
8. Inimirce de choimhthíochaí i nÉireann. (Ligfidh isteach fior dídeannai de reir teagasc na hEaglaise Caitliceach, agus nuair atá go leor acmhainne naisiúntá againn le seo a dheanú.

TOGHCHÁIN : Deanfaimid toghchain a throid san ait is san am a mbionn sin indeanta.

BAILLRIOCHT: Éireannach a mbionn 18 bliain aroiste aige no aici is a ghéilleann dár n-áidhmeanna is atá sásta oibriú faoi stiuir Phobal na hÉireann fa choinne a mbaint amach, féadann sé no sí a bheith in a bhall, ach a bheith glachta againn mar bhall.

I bhfocail simpli, sé theastaoinn uainn Éire Caitliceach, saor is Gaelach.

Nil aon ceart moralta ag fear ar bith dlithe a dheanamh a sheanann dlithe De.

Ni thugann cuspoir uasal ceart do dhuine droch-ghniomh a dheanamh.

"Dia, Creideamh, Tir, Teanga"

Seán Mac Eochaidh

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 6
Registered: 11-2005


Posted on Saturday, November 26, 2005 - 01:26 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

'Tús maith leath na h-oibre.'

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Dalta (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 143.239.7.1
Posted on Monday, November 28, 2005 - 06:21 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

geilt reiligiúnach.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 12
Registered: 11-2005


Posted on Monday, November 28, 2005 - 08:14 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ma's gá gan réitheach le duine, is fearr sin a dhéanamh gan a bheith mithaiteamhach nó maslach.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 14
Registered: 11-2005


Posted on Monday, November 28, 2005 - 09:00 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Nios mó eolas le fail ag:

http://homepage.ntlworld.com/j.caughey/

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Domhnall
Member
Username: Domhnall

Post Number: 349
Registered: 06-2005


Posted on Monday, November 28, 2005 - 05:51 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Sin an-suimiúil..

An raibh éinne riamh tofa agaibh?
Níl an méid atá uait i bhfad ón méid atá uaim.
Mise Cathaoirleach Sinn Féin DCU!

"Aimridiú" Cad é seo?

A people without a language of its own is only half a nation.A nation should guard its language more than its territories, 'tis a surer barrier and a more important frontier than mountain or river

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Liz
Member
Username: Liz

Post Number: 38
Registered: 07-2005


Posted on Monday, November 28, 2005 - 06:52 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

quote:

Nios mó eolas le fail ag:

http://homepage.ntlworld.com/j.caughey/
A Sheáin,
Táim fiosrach anois -- cad é an rud mór atá i do ghlac sa phictiúr ar an gclár plé anseo?
An claíomh é??
Más ea, cén áit a bhfuair tú claíomh mór mar sin?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 15
Registered: 11-2005


Posted on Monday, November 28, 2005 - 06:55 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Scriobh Domhall:
"An raibh éinne riamh tofa agaibh?
Níl an méid atá uait i bhfad ón méid atá uaim.
Mise Cathaoirleach Sinn Féin DCU! "

Ní raibh. Nior chuir muid aon iarrathoir thuas fós. Ní
fíu é go foill.

Bhí mé i mó Leas Uachtarán i Sinn Féin i 1965. Ní aontuighim le Poblachtas le fada an lá anois.

"Aimridiú" ...An dthuigeann tú "aimrid" ?

Ní mian liom Bearla a usaid ar an chlár seo.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Domhnall
Member
Username: Domhnall

Post Number: 359
Registered: 06-2005


Posted on Tuesday, November 29, 2005 - 01:31 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Maith an fear - - An méid is lú Bhéarla agus is féidir - - Sin an chaoi ceart agus cóir.. Nach bhféadfá cur síos a dhéanamh air i bhfocail eile i nGaeilge?

Goile, bíodh duine tofa agaibh agus cuirfear fáilte romhat sa chéad chomhrialtas eile - - FF, SF agus P na hE.
;)

A people without a language of its own is only half a nation.A nation should guard its language more than its territories, 'tis a surer barrier and a more important frontier than mountain or river

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 19
Registered: 11-2005


Posted on Tuesday, November 29, 2005 - 03:17 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Scriobh Liz:
"Táim fiosrach anois -- cad é an rud mór atá i do ghlac sa phictiúr ar an gclár plé anseo?
An claíomh é??
Más ea, cén áit a bhfuair tú claíomh mór mar sin?"

Is claíomh é, Liz, ach ní liomsa é. Glacadh an griangraf i Músaem Uladh, Béal Feirste.

Beadh claoimh cosamhail leis in úsáid ag Árd Rí Brian Boru, tá mé ag deanamh.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 20
Registered: 11-2005


Posted on Tuesday, November 29, 2005 - 03:27 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Scriobh Domhnall:
"...Goile, bíodh duine tofa agaibh agus cuirfear fáilte romhat sa chéad chomhrialtas eile - - FF, SF agus P na hE..."

An doig leat go mbeadh SF agus FF i leith smacht a cuir ar úsáid Bearla i Dail Éireann?

Bá mhór agus maith an beart dá mbeadh!!!

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fearn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Wednesday, November 30, 2005 - 08:19 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Más buan mo chuimhne, reachtáileadh an chéad Dáil (1919?) ar fad trí mheán na Gaeilge. Tá leabhar foilsithe ag Nollaig Ó Gadhra (?) ar an ábhar seo.
Anois, deineadh é sin cionn is gur theachtaireacht pholaitíochta a bhí ann, ach diaidh ar ndiaidh éiríodh as an nós de dheasca cheal cumais sa Ghaeilge ag daoine.
Bhí céadadán lucht labhartha na Gaeilge níos mó ag an am ná mar atá anois ann agus anois tá teangacha eile níos fairsinge in Éireann ná an Ghaeilge .i. An Béarla, An Rúisis, An Pholainnis, An Liotuáinis, An tSínis go nuige seo. Amach anseo, cá bhfios cad eile.
Tá praiticiúlacht teanga ar an rud is tábhtachtaí ar na saolta seo.Tá bua praiticiúlachta ag an Béarla.
Ní labhrann ach mionlach Éireannach an Ghaeilge, agus is beag inimirceoir, idir sean is nua, a thugann fuithi.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Domhnall
Member
Username: Domhnall

Post Number: 364
Registered: 06-2005


Posted on Wednesday, November 30, 2005 - 11:39 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ceart ar fad Fearn bhí an chéad Dála trí Ghaeilge amháin mar is ceart agus cóir!!! Tús maith ach ní athghaelachas a tharla tá's agat.. Ach, tiocfaidh ár lá

Agus goile, ní bheidh Sinn Féin i gcoinne bhac ar bhéarla Ach a Mhalairt!!

A people without a language of its own is only half a nation.A nation should guard its language more than its territories, 'tis a surer barrier and a more important frontier than mountain or river

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fearn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Wednesday, November 30, 2005 - 12:02 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Más Gaeilge nó Béarla atá uait, a Dhomhnaill, nach é sin atá ann cheana?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Domhnall
Member
Username: Domhnall

Post Number: 366
Registered: 06-2005


Posted on Wednesday, November 30, 2005 - 12:17 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ní hea.

Teanga gallda é Béarla - níl áit ar bith aige i gcroí mhuintir na hEireann.

AR DTEANGA dúchais í an Ghaeilge - 'Sí Gaeilge caint na hEireann.

Chífidh muid éiri na gealaí go luath go leor :)

A people without a language of its own is only half a nation.A nation should guard its language more than its territories, 'tis a surer barrier and a more important frontier than mountain or river

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fearn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Wednesday, November 30, 2005 - 12:56 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ach tá Béarla in Éirinn le 700 bliain ar a laghad. Is teanga oifigiúil é. Ní labhrann móramh na ndaoine ach é.
Cé a chuirfeadh aird i bpairlimint nach dtuigeann na daoine, nach ndéantar tuairisc air sna meáin Béarla, 7rl, nuair a chaitheann beagnach gach duine in Éirinn a saol gairme is spraoiúil trí Béarla.
Snámh in aghaidh easa a mholann tú. Is fearr comhoibriú leis, ár dtalamh fhéin a dhéanamh is a choinneáil

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 25
Registered: 11-2005


Posted on Wednesday, November 30, 2005 - 03:31 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Is feidir linn bheith dearfach nó diúltach maidir le Gaelige. Is fearr liomsa bheith dearfach nuair atá gleic romham.

Ceart go leor, tá sé ciallmhair bheith practiciúil ach is fear liomsa bheith praiticiúil i gdoigh dearfach.

Sin an meon is fearr, dar liom, le cuspóirí a bhaint amach.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 27
Registered: 11-2005


Posted on Wednesday, November 30, 2005 - 04:18 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Scriobh Fearn:
"Ach tá Béarla in Éirinn le 700 bliain ar a laghad. Is teanga oifigiúil é. Ní labhrann móramh na ndaoine ach é..."

Caide faoi Iosrael? Nach raibh Eabhrach i na theanga mharbh ar feadh 2,000 bliain? Anois, tá sé in a theanga labhartha agus scríofa i measc pobal na tire sin.

Creidim nar choir Bearla beith mar teanga oifigiúil in Éireann mar is teanga gallda é.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fearn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Thursday, December 01, 2005 - 06:44 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

"Caide faoi Iosrael? Nach raibh Eabhrach i na theanga mharbh ar feadh 2,000 bliain? Anois, tá sé in a theanga labhartha agus scríofa i measc pobal na tire sin."

Níl mé i gcoinne na Gaeilge. Is i gcoinne díchur an Bhéarla atá mé. Maidir le Iosrael, is teanga oifigiúil ansin an Araibis le cois na hEabhraise, sa gCnesiot (Oireachtas) fiú.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Domhnall
Member
Username: Domhnall

Post Number: 367
Registered: 06-2005


Posted on Thursday, December 01, 2005 - 08:20 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Goile Alt 8 i mBunreacht na hEireann

"Os í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an príomhtheanga oifigiúil í."
Níl an stádas seo ag an diabhal teanga eile ach stádas níos ísle.
Tá's nach bhfuil Gaeilge ag go leor daoine - 'Sé mo mhisean ná athrú a chur ar sin.
An rud is tábhachtaí ná go gceapann 4/5 in Eirinn gur mhaith an rud í slánú na Gaeilge. Nach n-aontaíonn tú?

"Creidim nar choir Bearla beith mar teanga oifigiúil in Éireann mar is teanga gallda é."
Aontaím..

Níl sé dodhéanta Gaeilge a chur ar ais i mbéal mhuintir na hEireann..
Tharla sé san Iosrael, i dtír na mBascach agus áiteanna eile.

Fad a bheidh Gaeilgeoirí agus daoine gan Ghaeilge paiseanta faoin dteanga agus muid ag cur bhrú ar son teanga tiocfaidh ár lá.

A people without a language of its own is only half a nation.A nation should guard its language more than its territories, 'tis a surer barrier and a more important frontier than mountain or river

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Jonas
Member
Username: Jonas

Post Number: 848
Registered: 08-2004
Posted on Thursday, December 01, 2005 - 08:47 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

"Teanga gallda é Béarla - níl áit ar bith aige i gcroí mhuintir na hEireann."

Más ea, cad na thaobh go bhfuilid á labhairt? Is fearr liom go mór Gaelainn ná Béarla, ach cífimíd gach aon lá gur fearr le daoine Béarla.

"Creidim nar choir Bearla beith mar teanga oifigiúil in Éireann mar is teanga gallda é."

Hmm... is teanga gallda gach aon teanga san Eoraip seachas Baisc. Caithfidh sinn go léir Baisc a fhoghlaim anois, an t-aon teanga gur féidir leis teanga oifigiúil a bheith san Eoraip...

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Dennis
Member
Username: Dennis

Post Number: 692
Registered: 02-2005


Posted on Friday, December 02, 2005 - 12:21 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

A Dhomhnaill,

Cén fáth a dtosaíonn tú chuile theachtaireacht leis an bhfocal "stomach" le déanaí?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Liz
Member
Username: Liz

Post Number: 40
Registered: 07-2005


Posted on Friday, December 02, 2005 - 01:33 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

quote:

A Dhomhnaill,

Cén fáth a dtosaíonn tú chuile theachtaireacht leis an bhfocal "stomach" le déanaí?Ní hé sin deacair a thuiscint, dar liomsa. Is fear é, agus nach é an goile an rud a mbíonn in uachtar ar intinn na bhfear i gcónaí? Tá suim mhór acu i mbia.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seabhac
Member
Username: Seabhac

Post Number: 9
Registered: 11-2005
Posted on Friday, December 02, 2005 - 02:17 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Is teanga chumtha an Eabhrais. Sea, buníaodh ar focail bhíobalta is ó réimis éagsúla eile í, ach tá a lán béarlachas ar an Eabhrais nua-aimseartha, go háirithe óna nóchaidí.

Réabhlóid cumarsáid na nóchaidí a thug na béarlachas seo orainn.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Aonghus
Member
Username: Aonghus

Post Number: 2604
Registered: 08-2004


Posted on Friday, December 02, 2005 - 04:55 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Goile = Gabh i léith (Éist)

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 68
Registered: 11-2005


Posted on Tuesday, February 07, 2006 - 05:09 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

http://ga.wikipedia.org/wiki/Pobal_na_h%C3%89ireann

Bhfuil sibh eolach ar Vicipéid ?

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fear n (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Thursday, February 09, 2006 - 10:32 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

A Sheáin, níl faisisteachas suas ar an saolta seo.

Nach tarraingeofá caonfhulaingt chugat? Thuigfeadh Íosa!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 288
Registered: 11-2004


Posted on Thursday, February 09, 2006 - 03:05 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

http://ga.wikipedia.org/wiki/Faisisteachas - ní fheicim an cosúlacht, a Fhirn. Bhíodh léinte donna orthu, nach mbíodh? Fine Gael?

Tá siad níos cosúla leis na Sasanaigh, dar liom.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Liz
Member
Username: Liz

Post Number: 69
Registered: 07-2005


Posted on Thursday, February 09, 2006 - 09:40 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Tá ceist agam ort, a Shéamais. Is maith liom an pictiúr atá agat – an Bótharreathaí (Reathaí an Bhóthair?), nach ea? Is cuimhin liom na scannáin leis an mbuachaill sin agus Cleasaí Cadhóite. Nuair a bhí sibh in Iardheisceart na tíre ar do laethanta saoire, an bhfaca sibh an Bótharreathaí?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fear n (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Friday, February 10, 2006 - 08:40 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Níl fhios agam cad is "cosúileacht" duitse, a shéamais.

Féach go háirithe an dara alt anseo ón alt a thagair tú:

"Ach tá ciall níos leithne ag an bhfocal, a thagraíonn do na páirtithe polaitíochta ina lán de thíortha na hEorpa a lean idé-eolaíocht a bhí cosúil leis an idé-eolaíocht a chuir Mussolini agus Hitler chun cinn, cé go raibh difríochtaí áirithe eatarthu.

"Leag na riailréimeanna Faisisteacha go léir béim ar leith ar an Náisiúnachas agus ar ollchumhacht an stáit. Spreagadh an pobal chun a ndícheall a dhéanamh ar mhaithe leis an stát."

Aon rud le rá agatsa, a sheáin?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 289
Registered: 11-2004


Posted on Friday, February 10, 2006 - 01:17 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ní fhaca, a Liz. Ach chonaic na carraigeacha mar a bhíonn siad sna cartúin sin!

Bíonn na 'super geniuses' ar mo thóir...nó bhíodh le tamall.
Bíp bíp!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 291
Registered: 11-2004


Posted on Friday, February 10, 2006 - 02:49 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Hmmm. "...béim ar leith ar an Náisiúnachas..." Beagnach gach éinne, ach Sinn Féin go háirithe...
"Spreagadh an pobal chun a ndícheall a dhéanamh ar mhaithe leis an stát." Ní fiú an focal 'stát' san alt faoi Phobal na hÉireann.

Ach maidir le cosúlachtaí:
Ba mhaith leo Airgeadachas Naisiúntá neamhspleách - go díreach mar Eaglais na Sasanach.
Ba mhaith leo rí (nó is dócha banríon, más gá), go díreach mar Shasana.
Ach ba mhaith leo bheith moráltacht agus cráifeacht a chothú - rudaí atá gann i Sasana le fada.
Ach fós:
"Se an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann agus
an t-aon teanga oifigiúil, dar linne. Ní ligfear aon
teanga eile a usaid i dtighe rialtais an Stat."
Cuir Béarla in áit Gaeilge, agus sin Sasana freisin, nach ea?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fiacc (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 159.134.129.58
Posted on Saturday, February 11, 2006 - 12:07 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Déarfainn fhéin go bhfuil fís 'Pobal na hÉireann' i bhfad níos cóngaraí don Spáinn i réimeas Franco agus don Phortingéil i réimeas Salazar. Ba thíortha chaitliceach iad; bhí an Eaglais agus an Stát i leaba a chéile; bhí an peso ag An Spáinn agus an escudo ag An Phortingéil; bhí, agus tá, a dteangacha fhéin acu - agus cosc iomlán ar aon teanga eile sa státchóras; bhí, agus tá, rí ag na Spáinnigh.

Nó an é go bhfuil 'Pobal na hÉireann' ag iarraidh Éire a athchruthú mar meascán idir réimis Franco, Salazar agus Brian Boroimhe? An mian leat an cheist a shoiléiriú, a Sheáin?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Domhnall
Member
Username: Domhnall

Post Number: 497
Registered: 06-2005


Posted on Saturday, February 11, 2006 - 03:04 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

"Bíp" Sin focal den scoth. Foghlaítear rud nua lá uilig!

Aontaím agus ní aontaím leat A Sheáin. Ní éireoidh leat áfach de réir cursaí mar atá fé láthair

A people without a language of its own is only half a nation.A nation should guard its language more than its territories, 'tis a surer barrier and a more important frontier than mountain or river

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fiacc (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 83.70.16.110
Posted on Saturday, February 11, 2006 - 03:18 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Bíp? An ionann é agus 'Doh'!?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Domhnall
Member
Username: Domhnall

Post Number: 498
Registered: 06-2005


Posted on Saturday, February 11, 2006 - 03:36 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ní hea deireann an 'Road-runner' de chuid cartúin éigin "Beep" i mBéarla .i. Bíp i nGaeilge!! ;)

A people without a language of its own is only half a nation.A nation should guard its language more than its territories, 'tis a surer barrier and a more important frontier than mountain or river

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Dennis
Member
Username: Dennis

Post Number: 1022
Registered: 02-2005


Posted on Sunday, February 12, 2006 - 01:55 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Is saghas cuach é an roadrunner, actually, agus tá a cheiliúr sách binn, cosúil le Cúú-úú-úú.

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera. -- Salvatore Quasimodo

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fear n (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.102
Posted on Thursday, February 16, 2006 - 10:24 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Abair é, a Fhiacc.

"Déarfainn fhéin go bhfuil fís 'Pobal na hÉireann' i bhfad níos cóngaraí don Spáinn i réimeas Franco agus don Phortingéil i réimeas Salazar. Ba thíortha chaitliceach iad; bhí an Eaglais agus an Stát i leaba a chéile; bhí an peso ag An Spáinn agus an escudo ag An Phortingéil; bhí, agus tá, a dteangacha fhéin acu - agus cosc iomlán ar aon teanga eile sa státchóras; bhí, agus tá, rí ag na Spáinnigh.

Nó an é go bhfuil 'Pobal na hÉireann' ag iarraidh Éire a athchruthú mar meascán idir réimis Franco, Salazar agus Brian Boroimhe? An mian leat an cheist a shoiléiriú, a Sheáin?"

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 77
Registered: 11-2005


Posted on Friday, February 17, 2006 - 11:36 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

"Nó an é go bhfuil 'Pobal na hÉireann' ag iarraidh Éire a athchruthú mar meascán idir réimis Franco, Salazar agus Brian Boroimhe? An mian leat an cheist a shoiléiriú, a Sheáin?"

Tá cuspóirí agus fís Pobal na hÉireann le fail sa Forógra. Dar liom go bhfuil siad soilear go leor.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fiacc (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 159.134.129.77
Posted on Friday, February 17, 2006 - 12:58 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Tá.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 78
Registered: 11-2005


Posted on Saturday, February 18, 2006 - 08:24 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

"Déarfainn fhéin go bhfuil fís 'Pobal na hÉireann' i bhfad níos cóngaraí don Spáinn i réimeas Franco agus don Phortingéil i réimeas Salazar..."

Silim go dtuigim cá tigidh nach bhfuil Comhchumannaigh nó Saormhasunaigh ró shasta le Franco agus Salazar.

Is doigh go mbeadh Pobal na hÉireann sasta le Franco, sa mheid, gur chosaint sé an Spáinn ó Comhchumannachas agus le Salazar, mar gheall ar an doigh a cosaint sé Portingéil ó Saormhasunachas.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fear n (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Monday, February 20, 2006 - 05:17 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Cé'n locht a bhfaigheann tú ar chomhchumannach agus ar an saormhasúnach? Agus ar an nadúrachas, cibé an rud é sin?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 80
Registered: 11-2005


Posted on Monday, February 20, 2006 - 03:50 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

I gcoitinne, ní feidir a rá ach, go bhfuil Nádúrachas contrártha ar teagasc bunúsach na hEaglaise, atá suite go riachtanach ar Sarnadúrachas.

Feic, nios mó ag an suíomh seo:-

http://www.newadvent.org/cathen/10713a.htm

(Message edited by seán_mac_eochaidh on February 20, 2006)

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 81
Registered: 11-2005


Posted on Monday, February 20, 2006 - 04:00 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Má leigheann sibh an meid atá scriobhtha ag na suíomh seo leanas, tuigigh sibh cá tigigh a bhfuil Pobal na hÉireann i n-aghaidh Comhchumannachas agus Saormhasunachas.

http://www.newadvent.org/cathen/04179a.htm

http://www.newadvent.org/cathen/09771a.htm

(Message edited by seán_mac_eochaidh on February 20, 2006)

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 298
Registered: 11-2004


Posted on Tuesday, February 21, 2006 - 03:46 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Éist le píosa den Internationale anseo, a Sheáin:

http://www.scoilgaeilge.org/ceol/cleasamhran/cleas.htm

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

F earn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Thursday, February 23, 2006 - 09:46 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Is aisteach liom daoine ag figh polaitíocht is reiligiún le céile, go háirithe i dtír ina bhfuil níos mó ná an t-aon reiligiún amháin ann. Deachtóireacht reiligiúin atá a moladh agat, a Sheáin, rud is baol don Daonlathas. Níl Dialathas uaim. Tugaim do Dhia na rudaí is le Dia, agus do Chaesar na rudaí is leis.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 82
Registered: 11-2005


Posted on Thursday, February 23, 2006 - 03:53 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

"Tugaim do Dhia na rudaí is le Dia, agus do Chaesar na rudaí is leis."

B'féidir nach bfhuil an tuigsint ceart agat ar an abairt thuas?

Creidim nach bhfuil úadaráis morálta ag Caesar dlíthe á déanamh atá in aghaidh Dlí Dé.

Mólaom duit Forógra Pobal na hÉireann a leigheadh i gceart agus abair liom cá h'ait a bhfuil muid in aghaidh Daonlathas.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 83
Registered: 11-2005


Posted on Friday, February 24, 2006 - 05:09 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

http://www.newadvent.org/cathen/09771a.htm

Ní raibh an nasc eile ag obair i gceart.

Seán Mac Eochaidh

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

F earn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Friday, February 24, 2006 - 12:27 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

A Sheáin,
Scríobh mé "Deachtóireacht reiligiúin atá a moladh agat, a Sheáin, rud is baol don Daonlathas"

B'fhéidir gur tráth duitse "leigheadh i gceart ". Ós rud é go dtugann tú tosach do theagasc Eaglais Áiride bheadh mian an phobail ina dhiaidh.i.baol don Daonlathas.


Agus scríobh tú: "Creidim nach bhfuil úadaráis morálta ag Caesar dlíthe á déanamh atá in aghaidh Dlí Dé."

Ach ní léir dom go bhfuil Dlí Dé ag baint go polaitiúil le
Ard Ríocht na hÉireann a athchóirim.
Tacaíocht a thabhairt do athchóiriú an t-Aifreann Tridentine.
Gach gné chultur naisiúntá na hÉireann a chothu.
Tacaiocht iomlan a thabhairt le saoirse naisiúntá Éireannach a bhaint amach.
Daonra na hÉireann a ardú go deich mhilliún daoine.
Airgeadachas Naisiúntá neamhspleácht a chuir ar fail do mhuintir na h-Éireann.
Scaruint na hEaglaise o'n Stat.
Nua-aoiseachas, Liobrálachas, agus Nádúrachas.
Comhchumannachas agus Saormhasunachas.
Colscaradh, Ginmhilleadh, Aimridiú, Frithghiniúnachaí. agus Eotanáis.
Sealbhas ag coimhthigh ar thalite is saibhreas aiceanta Éireann.
Smacht coimhthioch ar thionscal, tradáil is cearchumainn na hÉireann.
Pairteachas sa Chomhphobal Eorpach san áit a mbitear ag bru orainn polasaithe nach mbéadh inréitach le leas na hÉireann.
Inimirce de choimhthíochaí i nÉireann. (Ligfidh isteach fior dídeannai de reir teagasc na hEaglaise Caitliceach, agus nuair atá go leor acmhainne naisiúntá againn le seo a dheanú.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 84
Registered: 11-2005


Posted on Sunday, February 26, 2006 - 09:55 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

An sileann tú go bhfuil cuspoírí Pobal na hÉireann in aighaidh Dlí Dé?

An bhfuil túsa in aighaidh gach cuspoír atá ag Pobal na hÉireann?

An bhfuil seans ar bith, b'feidir, go mbeidhtha i leith cuid acú?

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

F earn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Monday, February 27, 2006 - 07:36 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Níl mé ar son an pholaitíocht a mheascadh le diagacht

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 90
Registered: 11-2005


Posted on Friday, March 17, 2006 - 06:58 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Cuirimid i n-aghaidh:-

8. Inimirce de choimhthíochaí i nÉireann. (Ligfidh isteach fior dídeannai de reir teagasc na hEaglaise Caitliceach, agus nuair atá go leor acmhainne naisiúntá againn le seo a dheanú.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.103
Posted on Friday, March 17, 2006 - 10:10 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Molaim duit réiteach níos grádiaúla ná réiteach fhear an ósta cúpla míle bliain ó shoin i mbaile beag darb ainm Beithil

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 91
Registered: 11-2005


Posted on Friday, March 17, 2006 - 05:53 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Silim go bhfuil nios mó ciall ag George Bush na atá ag Bertie Ahern maidir leis na Éireannaigh atá sa S.A. i n-aghaidh an dlí.

Is fearr iad a bheidh arais i nÉireann comh gasta agus is feidir sin.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.118
Posted on Monday, March 20, 2006 - 04:36 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ach muna raibh siad sásta luí faoi Chaitliceachas réamh-BHaiticeán a Dó, bheadh corrbhuais orthu!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 333
Registered: 11-2004


Posted on Monday, March 20, 2006 - 01:25 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Ní dóigh liom go bhfuil Fearn 'meabhair-oscailte' faoi do pháirtí, a Sheáin...an gceapann tú?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.103
Posted on Thursday, March 23, 2006 - 08:50 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

'meabhair-oscailte' ? Dia idir sinn is an anachain! Samhlaím mé faoi thámhnéal ar bhord in obráidlann in ospideál éigin, scata máinlianna timpeall orm, duine le sábh ag gearradh tríd mo chloigeann, fuil is crólinn ar a fuaid, m'intinn ris leis an saol agus daoine a piocadh is a rá " Shíl mé go raibh meabhair aige ".

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 342
Registered: 11-2004


Posted on Thursday, March 23, 2006 - 10:14 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Bhuel, le cúnamh Dé, ní dhéanfar liathróid de, ar aon nós!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.103
Posted on Thursday, March 23, 2006 - 10:35 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

"liathróid"? Do lucht spóirt Nua Eabhrac?

http://www.foinse.ie/leighSceal.asp?sId=2507

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 343
Registered: 11-2004


Posted on Thursday, March 23, 2006 - 11:55 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post


Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Dennis
Member
Username: Dennis

Post Number: 1181
Registered: 02-2005


Posted on Thursday, March 23, 2006 - 09:20 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

quote:

ní dhéanfar liathróid de

Ag tagairt do nós na sean-Cheilteach atá Séamas, mura bhfuil dul amú orm. Mheascaidís aol le hinchinn an churaidh mhairbh chun liathróid a dhéanamh di. Tá an teanga seo beagán ársa, ach is dócha go mbeidh tú in ann ciall a bhaint aisti:

ba bés d'Ultaib ... cach curaid no·marbdais ar galaib oenfhir, no·gatta a n-inchind assa cendaib 7 commesctha áel airthib co ndénad líathróite crúade díb

Agus chuir siad i dtaisce iad, mar trophies. Bhíodh ceann díobh ag mo shin-sin-sin-seanathair.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Friday, March 24, 2006 - 09:44 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

"nós na sean-Cheilteach"

Ní cad a ndearna na Ceiltigh óga nó na Nua-Cheiltigh!

Is dóigh go ritheann scéal liom a dúirt mo mhúintóir liom agus mé ar an mbunscoil. Ach níl ach cnámha an scéil agam anois; agus gan léamh ná scríobh agam ná fios na seanGhaeilge agam ag an am.

Rí éigin,( Conchubhair Mac Neassa ?), agus é gointe sa chloigeann ag an "liathróid" seo, diúrachán ó chrann tabhaill. Ní raibh dul ag na lia é a bhaint de, nó bhí an bás aige. Bhí sé faoi gheasa throma dhiana gan corraí luaile ná croí a chur de ar eagla a bháis. Bhí go maith is ní raibh go holc, go gcuala sé faoi bhás Íosa i bhfad i gcéin. Tháinig cuthach feirge air ar chloistint an scéil dó, gur thit an liathróid as a chloiginn is thit seisean ina chnap maraibh láithreach.

Dúirt an múinteoir liom gur inchin caora a bhí sa dhiúrachán. An raibh sé ag ceilt na fírinne orm agus mé i mo thachrán?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seosamh Mac Muirí (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 193.1.100.8
Posted on Friday, March 24, 2006 - 09:50 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Bhí!

Inchinn Mhes Gegra as Cúige Laighean a bhí ann.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Friday, March 24, 2006 - 10:27 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Maith thú!

Anois an cheist ar mhaith liom a chur nuair a chloisim scéal suaithinseach: An ea bunús an scéil gur beart eisteachta é nó beart nóis?

Dála an scéil: céarbh é Mes Gegra? Rí? Curadh? Fiaclóir? Inimiriceoir Mídhleathach?

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 344
Registered: 11-2004


Posted on Friday, March 24, 2006 - 10:31 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Tá an scéal sin i gCéitinn.

Áit éigin sa leabhar seo, sílim:
http://celt.ucc.ie/published/G100054/

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Friday, March 24, 2006 - 10:50 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

B'fhearr liom an leagan Gaeilge.( Ní mé cé a chur Gaeilge air ;) )

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Dennis
Member
Username: Dennis

Post Number: 1183
Registered: 02-2005


Posted on Friday, March 24, 2006 - 11:38 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Mhínigh Céitinn mar seo é:

Fá béas iomorro fán am soin cibé tréinfhear lé dtuitfeadh tréinfhear táscamhail oile, go mbeanadh a inchinn as a cheann is go gcumascadh aol tríthe go mbíodh 'n-a liathróid chruinn chruaidh aige aga taispeánadh ar aonaighibh is i gcomhdhálaibh coitcheanna mar chomhartha buaidhe gaiscidh.

Agus seo mar a ghoid Ceat mac Mághach an liathróid agus mar a bhain sé feidhm aisti mar ghléas troda (rud nach raibh iondúil) le fáistine a fhíorú:

Dála an dá óinmhid iar mbreith inchinne Mheisceadhra as an g-Craoibh Dheirg amhail adubhramar, do chuadar ar faithche na h-Eamhna go rabhadar ag iomáin na hinchinne amhail liathróid ó láimh go láimh go dtáinig onchú uilc ar Ulltachaibh .i. Ceat mac Mághach tréinfhear do Chonnachtaibh, gur bhréag inchinn Mheisceadhra ó na hóinmhidibh is go rug leis i g-Connachtaibh í, agus gacha mhionca do thigeadh i n-iorghail nó i gcath i n-aghaidh na n-Ulltach do bhíodh inchinn Mheisceadhra ar a chrios aige i ndóigh éachta do dhéanamh ar Ulltachaibh. Óir do bhí i dtairrngire Meisceadhra da dhíoghail féin ar Ulltachaibh d'éis a bháis; agus do mheas gurab don inchinn do thiocfadh fíoradh na fáistine sin. Gonadh uime sin do chleachtadh Ceat inchinn Mheisceadhra do bheith ar iomchar aige do shúil ré neach éigin d'uaislibh Uladh do mharbhadh lé. [...] Ar bhfaicsin iomorro Cheit dó [do Chonchubhar], triallais tar a ais i measc a mhuinntire féin; agus ag dul go Doire Dá Bhaoth dhó, tug Ceat urchar d' inchinn Mheisceadhra as a chranntabhaill 'n-a dhiaidh, gur bhuail 'n-a bhaitheas é, gur briseadh a sheicne don urchar soin, gur lean inchinn Mheisceadhra da bhaitheas...

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Seán_mac_eochaidh
Member
Username: Seán_mac_eochaidh

Post Number: 92
Registered: 11-2005


Posted on Saturday, March 25, 2006 - 02:05 pm:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Má's Éireannaigh sibhse, tar arais do Éireann!! Sin an ait ceart dibh.

Seán Mac Eochaidh
Béal Feirste
Guthan: +442890507988
http://sean1925.tripod.com

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.35.219.103
Posted on Monday, March 27, 2006 - 05:12 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Leoga, a dhinnis, dá raibh a leithéid de chluiche i bPáirc an Chrócaigh na laetha seo, bheinn ann.


A Sheáin, "ait ceart " go dearbh!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Séamas_Ó_neachtain
Member
Username: Séamas_Ó_neachtain

Post Number: 345
Registered: 11-2004


Posted on Monday, March 27, 2006 - 10:37 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Tá an méid daoine i Meiriceá a mhaíonn gur de shliocht na hÉireann iad chomh mór le daonáireamh na hÉireann FAOI NAOI. Ar mhaith leat sinne go léir, agus na daoine i Sasana agus san Astráil agus....
Ach tugtar duit na hÉireannaigh atá anseo go mídhleathach, cinnte!

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Fe arn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 194.217.0.27
Posted on Friday, March 31, 2006 - 07:43 am:   Small TextLarge TextEdit PostPrint Post

Agus ar an taobh eile, tá "Éireannaigh" ann le déanaí, nach de shliocht na hÉireann iad ar chor ar bith.

Add Your Message Here
Posting is currently disabled in this topic. Contact your discussion moderator for more information.


©Daltaí na Gaeilge