mainoff.gif
lastdyoff.gif
lastwkoff.gif
treeoff.gif
searchoff.gif
helpoff.gif
contactoff.gif
creditsoff.gif
homeoff.gif


The Daltaí Boards » Archive: 1999-2004 » 2004 (October-December) » Archive through December 27, 2004 » Beannú na Nollaig ón Uachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa « Previous Next »

Author Message
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Daithí Mac Lochlainn (Unregistered Guest)
Unregistered guest
Posted From: 206.135.240.124
Posted on Friday, December 24, 2004 - 09:43 am:   Edit Post Print Post

http://www.irlgov.ie/aras/speeches/christmas_2004.html

Beannú na Nollag ón Uachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa

Guím Nollaig mhór mhaith agus athbhliain faoi mhaise ar gach duine.

Agus mé ag tosú amach ar thréimhse úr mar Uachtarán is mór an phibhléid dom beannachtaí na Nollag agus na bliana nua a ghuí ar theaghlach na nGael agus ar chairde na hÉireann sa bhaile agus thar sáile.

Bliain ar leith i saol na hÉireann a bhí ann anuraidh, nuair a bhí sé d’onóir againn fáilte a fhearadh roimh deich ballstát úra in Aontas méadaithe na hEorpa. Anois tá cúig stát is fiche againn ag taisteal le chéile ar bhealach na síochána agus an ratha. Le blianta beaga anuas tá cur amach níos mó ag muintir na hÉireann ar shíocháin agus ar rath ná mar a bhí riamh roimhe seo. Náisiún faoi mhaise agus faoi bhláth atá againn, idir eacnamaíocht agus chultúr; náisiún óg atá ag forbairt go tréan, il-chultúrtha agus lán dóchais. Is é an bhunchloch a bhfuil ár sochaí chásmhar tógtha air ná na grúpaí pobail deonacha atá fuinniúil agus bríomhar ar fud na tíre. Is daoine muid a bhfuil an comhbhá agus an tuiscint dóibh siúd ar an ghannchuid go smior ionainn.

Ag an am seo den bhliain, agus cuid mhór againn ag baint tairbhe as an rath agus an raidhse, cuimhnímid orthu siúd a bhfuil an lámh chuidithe de dhíth orthu le dul i ngleic leis an saol mar is ceart, agus tugaimid an cuidiú agus an cairdeas sin dóibh.

Tá muid go mór faoi chomaoin acu siúd atá ag obair ar son na síochána ar an oileán seo, agus a bhfuil mórán bainte amach acu cheana féin. Síocháin agus dea-thoil atá i dteachtaireacht na Nollag le dhá mhíle bliain. Is é mo ghuí go ndéanfar beart de réir an bhriathair sin, go háirithe ag an staid chruógach seo de Phróiseas na Síochána. Go raibh sé d’achmhainn againn teacht ar an mhuinín agus ar an chreideamh atá riachtanach chun an cneasú agus an athmhuintearas a thabhairt i gcrích.

Guím dea-chroí ar gach aon duine agaibh agus grá le tabhairt agus le glacadh. Oraibhse atá thíos ag am seo na Nollag guím sos ón bhroid, misneach agus tacaíocht cairde. Tá mé cinnte go mbeidh Santa Claus fial flaithiúil lenár gcuid daoine óga, agus go mbeidh siad sin fial flaithiúil lena chéile chomh maith. Nach é sin croílár na Féile seo, go simplí – a bheith go maith dá chéile agus an mór-chroí a chur in áit na féinspéise. Bhí clú agus cáil riamh ar mhuintir na hÉireann as croí na féile. Coinnímid an traidisiún sin beo um Nollaig, agus cuirimid síocháin bhuan agus dea-thoil i réim – lóchrann geal dóchais i lár an leatroim.©Daltaí na Gaeilge