mainoff.gif
lastdyoff.gif
lastwkoff.gif
treeoff.gif
searchoff.gif
helpoff.gif
contactoff.gif
creditsoff.gif
homeoff.gif


The Daltaí Boards » Archive: 1999-2004 » 2001 (January-June) » Rosary Prayers in Gaelic « Previous Next »

Author Message
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Maggie Hoehman (proxy.buf.adelphia.net - 208.246.218.22)
Posted on Monday, March 19, 2001 - 01:31 am:   Edit Post Print Post

Dia Duit,
I'm a new kid on the block looking forward to attending my first Gaeltacht Weekend in Pittsburgh this spring. I'd like to challenge myself by learning to say the Rosary in Gaelic.
Would any kind soul take the time to print the text{s} to The Lord's Prayer, the Hail Mary and the Glory be to God...

Go raibh maith agat, Maggie

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Kay (p611.as1.adl.dublin.eircom.net - 159.134.230.99)
Posted on Monday, March 19, 2001 - 01:28 pm:   Edit Post Print Post

Maggie, I tried to email you but my messages were returned.
so if Daltai will permit I will try to copy the prayers you requested here.
Comhartha na Croise / The Sign of the Cross
In Ainm an Athar,
Agus an Mhic
Agus an Spioraid Naoimh.
Amen
Cré na n-Aspal / The Apostle’s Creed
Creidim i nDia,
an tAthair uilechumhachtach,
Cruthaitheoir neimhe agus talún;
agus in Íosa Críost,
a aon Mhacsan,
ár Tiarna,
a ghabhadh ón Spiorad Naomh,
a rugadh ó Mhuire Ógh;
a d'fhulaing páis faoi
Phointius Píoláit,
a céasadh ar chrois,
a fuair bás agus a adhlacadh;
a chuaigh síos go hIfreann,
a d'éirigh an treas lá ó mhairbh;
a chuaigh suas ar neamh;
atá ina shuí ar dheis Dé,
An tAthair uilechumhachtach;
As sin tiocfaidh sé chun
Breithiúnas a thabhairt
Ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim sa Spiorad Naomh,
Sa Naomh-Eaglais chaitliceach,
I gcomaoin na naomh;
I maithiúnas na bpeacaí;
In aiséirí na colainne,
Agus sa bheatha shíoraí.
Amen

Ár nAthair / The Our Father.
Ár nAthair atá ar Neamh
Go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil ar an talamh
Mar a ndéantar ar neamh
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
Agus maith dúinn ár bhfiacha,
Mar a mhaithimidne dár bhféiciúna féin,
Agus ná lig sinn i gcathú,
Ach saor sinn ó olc. Amen

more to come in another message.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Kay (p611.as1.adl.dublin.eircom.net - 159.134.230.99)
Posted on Monday, March 19, 2001 - 01:31 pm:   Edit Post Print Post

Sé do bheatha, a Mhuire / Hail Mary.
Sé do bheatha, a Mhuire,
Atá lán de ghrásta.
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mhná.
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, ÍosaA Naomh Mhuire, a mháthair Dé,
Guigh orainn, na peacaigh.
Anois agus ar uair ár mbáis. Amen
Glóir don Athair/ Glory be to the father.
Glóir don Athair,
Agus don Mhac,
Agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús,
Mar atá anois,
Agus mar a bhéas go brách
Le saol na saol. Amen
An Salve Regina
Go mbeannaítear duit, a Bhanríon,
A Mháthair na trócaire,
Ár mbeatha, ár mílseacht agus ár ndóchas
Go mbeannaítear duit
Is ort a ghlaoimid,
Clann dhíbeartha Éabha.
Is chugat a chuirimid suas ár n-urnaí,
Ag caoineadh agus ag gol
Sa ghleann seo na ndeor, ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,
Iompaigh orainn dó shúile atá lán de thrua,
Agus tar éis na deoraíochta seo
Taispeáin dúinn Íosa,
Toradh beannaithe do bhroinne,
A Mhaighdean Mhuire cheansa, grámhar, mhilis.

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Kay (p611.as1.adl.dublin.eircom.net - 159.134.230.99)
Posted on Monday, March 19, 2001 - 01:33 pm:   Edit Post Print Post

Na Cúig Shólás / The Joyful mysteries

Teachtaireacht an Aingil
Cuairt Mhuire ar Naomh Éilís
Breith ár dTiarna
Toirbhirt an Linbh Íosa sa Teampall
Íosa i measc na n-ollúna

Na Cúig Dhólas / The sorrowful mysteries

An tAllas Fola
Sciúrsáil Íosa ar an bpiléar
Corónú ár dTiarna le dealga
Íosa ag iompar na Croise
An Céasadh

Na Cúig Bhua / The Glorious mysteries.


Aiséirí ár Slánaitheora
Teacht an Spioraid Naoimh anuas ar na hAspail
Deastógáil na Maighdine Muire suas ar neamh
Corónú na Maighdine Muire ar neamh

Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

fionnuala (216.48.226.245)
Posted on Tuesday, April 03, 2001 - 09:27 am:   Edit Post Print Post

I have the rosary prayers (Hail Holy Queen, O My Jesus, Sign of the Cross, Lord's Prayer, Hail Mary, Closing Prayer) posted on my site at:

http://irishgirl71.tripod.com/irishgirlswebhome/

It's in the Irish saints and the irish church section, direct link is:
http://irishgirl71.tripod.com/irishgirlswebhome/id1.html

I am working on placing translations of other prayers up as well....
:)
-Fionnuala

Add Your Message Here
Posting is currently disabled in this topic. Contact your discussion moderator for more information.


©Daltaí na Gaeilge