Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Co. Dublin (Contae Átha Cliath)

Conradh na Gaeilge
Jacqueline Ui Mhuiri
6 Sraid Fhearchair
Baile Átha Cliath,

0860883503
jacque.keating@gmail.com

Taim ag múineadh daoine fásta faoi láthair don chuid is mó ach tá taithi agam ag múineadh déagóirí agus mic léinn ollscoile chomh maith.
For info: www.cnag.ie. Instructor: Jacqueline Ui Mhuiri.

Non-Credit available.
Contact the Teacher for more information.
Coláiste Chaoimhín
Richard Peavoy
Bóthar Bhaile Na nGall Thóir
Baile Na nGall, Fionnghlas
Baile Átha Cliath, Laighean 11

01 837 1423
info@stkevinscollege.com

Teacher: Richard Peavoy
Teacher's email: richardpeavoy@stkevinscollege.com

Credit available.
Contact the Teacher for more information.
Honor Mhic Giolla Chlaoin
50, Garrán Cheann Coradh, Cluain Tarbh
Baile Átha Cliath, honorgc@hotmail.com

Bimse ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta in Éirinn.

I will be taching Irish to adults in Ireland.

Non-Credit available.
Contact the Teacher for more information.
Walter Haslett
Dún Laoghaire, wwhaslett@topmail.ie

Classes every Thursday evening. We have a beginners and advanced group, course focused on speaking and understanding spoken Irish.

Credit available.
Contact the Teacher for more information.
Gael Linn
Feena Tóibín
35 Dame St
Dublin 2 and Donegal, Dublin and Donegal Baile Átha Cliath 2

00 353 1 6753312
eolas@gael-linn.ie, feena@gael-linn.ie

We offer night classes for adults at all levels in Dublin, and Gaeltacht courses in Gaoth Dobhair every summer. Please get in touch for more details or see our website: www.gael-linn.ie. Credit and Non-Credit available.
Contact the School for more information.

Ray Mac Mánais
Fleenstown, An Bharda

353 183 50923
raymac@indigo.ie
Credit available.
Contact the Teacher for more information.
Siobhán Ní Mhaoildhia
no city provided, siobhan.ni.m@outlook.com

Would you like to learn or practice Irish with a fluent daily speaker? - Ar mhaith leat Gaeilge a chleachtadh le cainteoir líofa laethúil?

Learn on Skype - Foghlaim ar Skype
All ages, all levels - Gach aois, gach leibhéal
Any time, Monday-Saturday - Aon am Ó Dé Luain go Dé Sathairn

www.irishandenglish.com

The first lesson is free. Every lesson will be tailored to your needs. Each lesson lasts 60 minutes. Keen rates. Parents are more than welcome to accompany their children at no extra cost.
Tá an chéad cheacht saor in aisce. Cuirfidh mé gach ceacht in oiriúint duit. Tá gach ceacht 60 nóiméad ar fad. Tá fáilte mhór roimh thuismitheoirí ranganna a thógáil in éindí lena bpáiste gan a thuilleadh costais. Praghsanna scafa.

You can expect to see the following such features during your classes:
Topic-based lessons
Correction throughout the lesson
Digital handouts
Recommended activities

Beidh na gnéithe seo romhat i rith ranganna:
Ceachtanna ar bhonn topaice
Ceartúchán i rith an ranga
Nótaí digiteacha
Gníomhaíochtaí molta

I, Siobhá would be delighted to give you the brilliant start you need to learn Irish. If you already have a knowledge of Irish, I would be more than pleased to help you reach fluency. No matter why you wish to speak Irish, be it for school or out of interest or for whatever reason, I can guide you to proficiency.

Is mise Siobhán agus ba bhreá liom cabhrú leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge. Bheinn lán shásta tús den scoth a thabhairt dhuit muna bhfuil fiú is focal amháin agat. Dá mba rud é go dteasta&icaute;onn uait Gaeilge a labhairt le haghaidh ar scoil nó de bharr suime nó ar aon chúis eile, is féidir liom cabhrú leat líofacht a bhaint amach.

Depending on the student's individual needs, I use the many features offered by Skype to enhance the effectiveness of my teaching and to simplify the learning process. I can use Skype screen sharing to easily share my visual material with the student during the lesson. The instant messaging incorporated in Skype makes writing and spelling practice during class super easy and convenient.

Ag brath ar riachtanais&icaute;an duine aonair, bainim leas as gnéithe Skype a chuireann le héifeachtacht mo mhódhanna múinteoireachta agus a dhéanann é níos éascaí ar an dalta a gceachtanna a fhoghlaim. Úsáidim gné comhroinnte scáileáin Skype chun an t-ábhar oideachasúil atá agam ar mo ríomhaire féin a roinnt leis an dalta i rith ranga. Tá an comhéadan teachtaireachtaí meandracha atá in Skype go hiontach le haghaidh ag cleachtadh scríobhneoireachta nó litrithe.

Eco Friendly: All my equipment is powered by wind and solar energy
Éiceabhách: Oibríonn mo threalamh ar fad ar fhuinneamh in-athnuaite

Non-Credit available.
Contact the Teacher for more information.