Daltai na Gaeilge

Daltaí Shop: Featured Item:

Albany County

Cumann Carad na Gaeilge / The Philo-Celtic Society
Jerry Kelly
Albany, NY

(516) 679-0465
jerrykelly@att.net

Online classes available.

Tá an téarma nua ar “Ranganna Philo-Celtic” iomráiteacha ar fáil anois saor in aisce ar an idirlíon ar fud an domhain ag https://groups.io/g/philo-celtic-society. Scaipigí an scéal le bhur dtoil!

The new term of our famous “Philo-Celtic Classes” is now available for free on the internet worldwide at https://groups.io/g/philo-celtic-society. Please spread the word!

The Philo-Celtic Society began offering Irish classes in 1872. We now offer free, online classes around the world at https://groups.io/g/philo-celtic-society.

Ár gcuspóir: chun úsáid na Gaeilge a spreagadh agus a chothú ar fud an domhain.
Our goal: to encourage and advance the use of Irish throughout the world.

Non-Credit available.
Contact the Teacher for more information.
Celtic Hall--Capital District Celtic Cultural Association
Seoirsin Ní Mheachair
430 New Karner Rd
Albany, NY 12205

(518) 250-5719
gaeilgemochroi@gmail.com

Please visit our website: www.celtichall.org.

Non-Credit available.
Contact the School or Teacher for more information.
Tom Hedderman
399 Wellington Road
Delmar, NY 12054-3017

(518) 439-6467
tom.hedderman@dfa.state.ny.us

[See listing for Capital District Celtic Cultural Association in Rensselaer County for school information.]

Non-Credit available.
Contact the School or Teacher for more information.